Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής,
Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Αρχική

........................................................................................................................  Θέση

   Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
   Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός    
   Δρ Συγκοινωνιολόγος και Οικονομολόγος

  Γνωστικό Αντικείμενο
  Κυκλοφοριακός - Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός,
                                                 Αξιολόγηση Συστημάτων Οδικών Μεταφορών και Οδική ΑσφάλειαΤομείς Δραστηριοποίησης

1. Οδική Ασφάλεια και Συγκοινωνιακή Τεχνική.
2. Οικονομική των Μεταφορών και Αξιολόγηση Έργων και Συστημάτων Μεταφορών.
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS).
4. Σχεδιασμός των Μεταφορών.
5. Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.
6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Εφαρμογές τους στον ευρύτερο Τομέα των Μεταφορών και       Μελέτη - Ανάπτυξη Συστημάτων (Πληροφοριακών) στο χώρο των Μεταφορών.
7. Διαχείριση της Κυκλοφορίας και Αστική Κινητικότητα.
8. Δημόσιες Συγκοινωνίες.
9. Αεροπορικές μεταφορές.Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310-995775

FAX: 2310-995789

E-mail: papa@civil.auth.gr

Copyright © 2009-2015.