Ιστορία των Μαθηματικών

 

1. Πρόγραμμα Συνεργασίας στην Ιστορία της Άλγεβρας

2. Η Διείσδυση της Ισλαμικής Άλγεβρας στη Χριστιανική Παιδεία του 12ου αιώνα. Σεπτέμβριος 2002

3. Η Ελληνική Μαθηματική Παιδεία την Οθωνική Περίοδο (1833 - 1862), Δεκέμβριος 2004