ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

1.  (με τον Π. Μωυσιάδη) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”.

2.  Μια Εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό.