Νίκος Καστάνης

ταχ. διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   541 24

ηλ. διεύθυνση:

Δημιουργήθηκε στις 9 Σεπτ. 2001

Τροποποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2012

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 IV. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

    V. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

               ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

            3. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

            

ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

         . ΕΚΛΑΪΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

            Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ