Νικόλαος Π. Θεοδοσίου
Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54 124 Θεσσαλονίκη
τηλέφωνο - fax : +30 2310 995660
niktheod@civil.auth.gr

 

 

 
1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 
3. Μαθήματα
 
fp-icons-fbfp-icons-tw fp-icons-inskype
4. Γενικές ιστοσελίδες
   
5. Προσωπικές ιστοσελίδες
Goto English version  
 
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2014