ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Γενικά
Διδακτική Δραστηριότητα
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δημοσιεύσεις
Συνέδρια Συμπόσια
Κοινωνική Δράση
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

1959
Fatouros, M. (1959). Some problems in the application of the psychological testing in Greece. In The Hellenic Society for Crippled Children the affiliate of the international society for the welfare of cripples (Ed.), Planning National Programmes on Rehabilitation. Proceedings of the I Mediterranean Conference on Rehabilitation (pp.207-211). 

1961
Hurwitz, H. M. B., Bolas, D. & Haritos, M. (1961). Vicious circle behaviour under two shock intensities. British Journal Psychology, 52, 377-383.

1970
Fatouros, M., & Glick, J. (1970). The influence of identity of objects on whiteness constancy. In A. T. Welford & L. Houssiadas (Eds.), Contemporary problems in perception. London: Taylor & Francis.

1971
Harper, R., & Haritos-Fatouros, M. (1971). An exploratory study of the functional suitability of certain interior design features for specific purposes. Sciences de l' Art Scientific Aesthetic, 8, 41-51.

Logothetis, J., Haritos-Fatouros, M., Constantoulakis, M., Economidou, J., Augoustaki, O., & Loewenson, R. (1971). Intelligence and behavioural patterns in patients with cooley's anaemia (Homosygous beta-thalassemia): A study based on 138 consecutive cases. Pediatrics, 48, 740-744. 

1972
Fatouros, M. (1972α). Birth order and intelligence. Νευροψυχιατρικά Χρονικά, 3, 269-308.

Fatouros, M. (1972β). The influence of maturation and education on the development of mental abilities. In L. Cronbach & A. Drenth (Eds.), Mental tests and Cultural adaptation. Paris: Mouton.

Λυμπεράκης, Σ., Κουκουφλή, Ε., Χατζηαποστόλου, Ε., & Φατούρου, Μ. (1972). Παιδική ψύχωσις σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα: Case study. Ελληνική Ιατρική, 41, 3-5.

Φατούρου, Μ. (1972). Η εξέλιξη της προσωπικότητας στη νηπιακή ηλικία. Σεμινάριο της ΧΑΝΘ για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας (σ. 43-49). Θεσσαλονίκη: ΧΑΝΘ.

1973
Fatouros, M. (1973). A Study of the Wechsler intelligence scale for children applied to Greek school children. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 12, 145-160.

Φατούρου, Μ., & Χατζηαποστόλου, Ε. (1973). Η διαφορική επίδρασης του ιδρυματικού περιβάλλοντος επί της νοητικής και προσωπο-κοινωνικής εξελίξεως βρεφών ηλικίας έως 12 μηνών. Ελληνική Ιατρική, 42, 295-306.

1975
Χατζηαποστόλου, Ε., & Φατούρου, Μ. (1975). Υπερπροστασία και Συναισθηματική αποστέρησις του παιδιού. Ελληνική Ιατρική, 44, 141-149.

1977
Haritos-Fatouros, M., & Child, I. L. (1977). Transcultural similarity in personal significance of esthetic interests. Journal of Cross-Cultural Psychology, 8, 285-298.

Φατούρου, Μ. (1977). Εξαναγκασμός υποταγής στην εξουσία: Μέθοδοι και επιπτώσεις. Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1, 84-86.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1977). Θεραπεία της συμπεριφοράς: Τάσεις και κριτική. Ιn E. C. Dimitriou (Ed.), On Recent Trends in the Treatment of Nervous and Mental Disorders. Proceedings of the II South-East European Neuropsychiatric Conference (pp. 287-292). Thessaloniki: South East Society for Neurology and Psychiatry. 

Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Huntington, D., & Παναγιωτόπουλου, Μ. (1977). Πολλαπλή μητρότητα σε δύο διαφορετικά ιδρυματικά περιβάλλοντας: Μια μελέτη αλληλεπίδρασης νηπίου-βρεφοκόμου. Ελληνική Ιατρική 32, 194-199.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Μαντζιάρα-Αδρίμη, Τ., & Νίτσιου Γ. (1977). Άσκηση στην προσοχή: Ένας σημαντικός θεραπευτικός παράγοντας. Materia Medica Greca, 5, 328-334.

1978
Βαρνάβα-Σκούρα, Τ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Πανταζής, Π., & Αποστόλου, Μ. (1978). Αντιλήψεις των παιδιών για τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Σύγχρονα Θέματα, 2, 69-82. 

1979
Haritos-Fatouros, M. (1979) Learning mechanisms involved in the process of creating a torturer. Chronique d'Amnesty International, 44.

Haritos-Fatouros, M., & Boni, I. (1979). A diagnostic method for the treatment of the child in the ecological environment. In A. J. Paraschos (Ed.), Neurological and Psychiatric Problems in General Medicine. Proceedings of the ΙΙΙ South East European 
Neuropsychiatric Conference (pp.62-67). Thessaloniki: South East European Society for Neurology and Psychiatry.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1979α). Εξαναγκασμός υποταγής στην εξουσία: Προβλήματα πειραματισμού και πραγματικότητας. Επιστημονική Επετηρίδα της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 6, 359-374.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1979β). Ο Σχολικός εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός στην Ελλάδα. Σύγχρονα Θέματα, 4, 96-100.

1980
Γαζής, Α., Σπινέλλη, Κ. Δ., & Φατούρου, Μ. (1980). Γονική εξουσία ή μέριμνα. Στο Μ. Σταθόπουλος (Επιμ. Έκδ.), Γονική εξουσία ή μέριμνα (σελ. 395-409). ΑΘήνα: Ελληνική Εταιρεία Ευγονικής και Γενετικής του Ανθρώπου.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1980). Προβλήματα επικοινωνίας γονέων-παιδιών. Τα χνάρια, 2, 11-13.

1981
Haritos-Fatouros, M. (1981α). Home and school environment as the main areas of intervention in child behaviour therapy. Behaviour Modification with Children, 5, 26-37.

Haritos-Fatouros, M. (1981β). Greece. In H. Z. Hoxter (Ed.), Τhe forms, methods and techniques of vocational and educational guidance: International Case Studies. Paris: UNESCO.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Μαναβόπουλος, Κ., & Πανταζής, Π. (1981). Children's perception of their physical and social environment in the Islands of Skiathos and Skopelos. Paris: UNESCO.

1984
Haritos-Fatouros, M. (1984). Research studies on testing in Greece: A review. International Review of Applied Psychology, 33, 351-370. 

Haritos-Fatouros, M., & Sakka, D. (1984). A study of migrant mothers: Return home and role change. In Mediterranean Women’s Studies Institute (KEGME), Delphi Symposium, Mediterranean women on the move: The employment, health and education of migrant women, April, 5-8, 1984, Delphi, Greece.

1985
Haritos-Fatouros, M. (1985α). The psychological origins of torture: Aggression. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1, 25-49.

Haritos-Fatouros, M. (1985β). Mental health training and work programs for psychologists and allied professions: An international perspective. Journal of Community Psychology 13, 318-322.

1986
Gibson, J. T., & Haritos-Fatouros, M. (1986). The education of a torturer. Psychology Today, 20 (11), 10-13.

Haritos-Fatouros, M., & Dikaiou, M. (1986). Counselling migrant persons concerning their children. International Journal for the Advancement of Counselling, 9, 301-318. 

1987
Dikaiou, M., Sakka, D., & Haritos-Fatouros, M. (1987). Maternal attitudes of Greek migrant women. International Migration, 25, 73-86.

1988
Haritos-Fatouros, M. (1988). The official torturer: A learning model for obedience to the authority of violence. Journal of Applied Social Psychology, 18, 1107-1120.

Haritos-Fatouros, M., & Sakka, D. (1988). A study of migrant mothers: Return home and role change. International Journal for the Advancement of Counselling, 11 (3), 167-181.

Haritos-Fatouros, M., Sakka, D., & Dikaiou, M. (1988). A study of migrant mothers: Return home and role change. International Journal for the Advancement of Counselling. 11, 
167-181.

1989
Πανταζής, Π., Μαναβόπουλος, Κ., & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1989). Αντιλήψεις των παιδιών για το περιβάλλον των Βόρειων Σποράδων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 45, 90-94.

1990
Borgen, W. A., Haritos-Fatouros, M., Newsam, P., & Watts, A. G. (1990). Youth in the 1990's: Challenges and opportunities for counselling and education. Report of a Conference by International Round Table for the Advancement of Counselling. Finland: Espoo.

1991
Haritos-Fatouros, M. (1991α). The psychology of torture. Psychologie fur Menschenwurde und Lebensqualitat. Munchen: Band.

Haritos-Fatouros, M. (1991β)."Die Ausbildung des Folterers: Training programme der obristendiktatur in Griechenland". In: J. P. Reemtsma (Ed.), Folter: Zur Analyse eines Herrschaftsmittels. Hamburg: Junius.

1992
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1992). Πρώιμη ανάπτυξη: Μια νέα προσέγγιση της κλινικής πράξης. Στο Γ. Κουγιουμτζάκης (Επιμ. Έκδ.), Πρόοδος στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία των Πρώτων Χρόνων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

1993
Haritos-Fatouros, M. (1993). The official torturer: A learning model for obedience to the authority of violence. In R. D. Crelinsten & A. P. Smith (Εds.), The Politics of Pain: Torturers and their masters. Colorado: Westview Press.

1994
Figley, C., Giel, R., Borgo, S., Briggs, S. & Haritos-Fatouros, M. (1994). "Prevention and treatment of community stress: How to be a mental health expert at the time of disaster" In S. Hobfoll & M de Vries (Eds.), Extreme stress and communities: Impact and intervention. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1994). Επιθετικότητα: Οι ψυχολογικές και κοινωνικές της διαστάσεις. Στο Δ. Παπαδοπούλου (Επιμ. Έκδ.), Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και η ευθύνη του επιστήμονα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Eιρήνη.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Δικαίου, Μ., & Σακκά, Δ. (1994). Συμβουλευτική γονέων μεταναστών. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, 70-86.

1995
Haritos-Fatouros, M. (1995). Rites of passage in pre-industrial societies and today: Their psychological significance. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1, 301-321. 

Haritos-Fatouros, M., Zafeirides, Ph., & Ziogou-Karastergiou, S. (1995). Work School. Proceedings of the 2nd European Conference “Europe against Drug”. Athens: KETHEA.
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. & Κουλαϊδήs, Β. (1995). H Εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μια ριζοσπαστική πρόταση. Ιδεοκίνηση, 4, 51-53.

1996
Dikaiou, M., Haritos-Fatouros, M., & Kiosseoglou, G. (1996). Greece. In J. Gibson (Ed.), Adolescence from crisis to coping: A thirteen nation study. Oxford: Butterworth & Heinnemen.

Huggins, M., & Haritos-Fatouros, M. (1996). Conciencia Torturada: Secretos y moralidad en la violencia policial Brasilena. In P. Waldmann (Ed.), Justicia en la calle: ensayos sobre la policia en america latina. Medellin: Biblioteca Juridica Dik?.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1996). Σύγχρονοι προβληματισμοί και προοπτικές στην κλινική Ψυχολογία. Στο Φ. Τσαλίκογλου (Eπιμ. Έκδ.), Η Ψυχολογία στη Ελλάδα σήμερα. Αθήνα: Πλέθρον. 

1997
Σακκά, Δ., & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1997). Οικογενειακή στόχοι και ρόλοι των δύο φύλων. Πρακτικά του Συνεδρίου Εκπαίδευση-Φύλο στη σχολική πράξη (Επιμ. Β. Δεληγιάννη & Π. Ζιώγου). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. & Διαμαντίδου, Ν. (1997). Brief group intervention with patients suffering from bronchial asthma. In Rabavilas, Vaslamatzis & Zervas (Eds.), Current trends in European psychotherapy. Athens: Psychiatric Library. 

Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Μπάκα, Α., & Χοντολίδου, Ε. (1997). Αξιολόγηση του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ. Αθήνα: Εκδόσεις Φίλων Μελίνας Μερκούρη.

1998
Huggins, M., & Haritos-Fatouros, M. (1998). Bureacratizing masculinities among Brazilian torturers and murderers. In L. H. Bowker (Ed.), Masculinities and violence (pp.29-54). London: Sage.

Haritos-Fatouros, M., Huggins, M., & Karabatzaki, D. (1998). Being hung out to dry. In R. Crelinsten (Ed.), Torture and its consequences: the ripple effect. Boulder: Westview

Μπίμπου-Νάκου, Ι., & Χαρίτου-Φατούρου, M. (1998). Ομάδα αυτοβοήθειας με άτομα που μετακινήθηκαν από την Αλβανία: Πλαίσιο αναφοράς και ευρήματα σε σχέση με τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα “Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός”. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.
Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Δικαίου, Μ. (1998). Παιδιά που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο: Παιδιά προσφύγων και περιθωριακών πληθυσμών. Πρακτικά του Συνεδρίου «Βαλκάνια και Ψυχική Υγεία». Θεσσαλονίκη.

1999
Haritos-Fatouros, M., & Xatzigeleki, S. (1999). The family and family therapy in Greece. In U. P. Gielen & A. L. Comunian (Eds.), International approaches to the family and family therapy. Padua: Unipress.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1999α). Το ακαταλόγιστο πόσο ακαταλόγιστο είναι; Στο Στ. Παπαστάμου, Σ. Κανελλάκη, Αν. Μάντογλου, Στ. Σαμαρτζή, & Ν. Χρηστάκης (Επιμ. Εκδ.), Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αθήνα: Καστανιώτης.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1999β) Ψυχοθεραπευτική Πράξη. Στο Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.Έκδ.) Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Β. Τόμος) . Αθήνα: Gutenberg.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ. & Κωνσταντινίδου, Ε. (1999).Cults: The new slavery in meta-industrial societies. “ΟΡΙΟΝ», Τιμητικός Τόμος στον καθηγητή Δ.Α. Φατούρο, 2, 531-549.

2000
Αλεξόπουλος, Δ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Σακκά, Δ., Σκαλκέας, Α., & Βλάχου, Ο. (2000). Αξιοπιστία και εγκυρότητα του WISC-R για παιδιά ηλικίας έξι έως ένδεκα ετών στην Ελλάδα. Ψυχολογία, 7 (1), 34-45.

Dikaiou, M., & Haritos-Fatouros, M. (2000). Greece: University and technical institute students in Thessaloniki. In J. Gibson-Cline (Ed.), Youth and Coping in Twelve Nations: Surveys of 18-20 year old young people (pp114-128). London: Routledge .
Haritos-Fatouros, M., Papathanasiou, M., & Papadopoulou, E. (2000). The situation in Greece. In Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalem, Centro Italiano di Soliarieta, and Aristotle University of Thessaloniki (Eds.), Social operators’s training and clients’ needs in the services for drug addicts, alcoholics and minors in Italy, Germany and Greece (pp.195-246). Rome: CeIS.

2001
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (2001). Πληθυσμοί σε κρίση: Το έλλειμμα της δημοκρατίας. Ενημερωτικό Δελτίο, Ελληνική Εταιρεία Έρευνα, της Συμπεριφοράς, 3, 1-4.

ΒΙΒΛΙΑ

1969
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1969). Η επίδραση της ωρίμανσης και της εκπαίδευσης στην εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. 

1981
Χαρίτου Φατούρου, Μ. (Επιμ. Έκδ.) (1981). Ψυχο-κοινωνικά προβλήματα προσφύγων στην Κύπρο. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

1985
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1985). Σημειώσεις Κλινικής Ψυχολογίας Ι. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1991
Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Συγκολλίτου, Ε. (1991). Σημειώσεις Σχολικής Ψυχολογίας και συμβουλευτικής. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1999
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (Επιμ. Έκδ.) (1999α). Γυναίκα, το δικαίωμά σου στην απασχόληση: Βοήθεια & αυτοβοήθεια. Αθήνα: ΚΕΘΙ.
Χαρίτου-Φατούρου Μ. (Επιμ. Έκδ.) (1999β). Ξεπερνώντας το άγχος της Η. Kennerley: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφορικές τεχνικές (Μτφ. Γ. Ευσταθίου & Κ. Αγγελή). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα & Ινστιτούτο έρευνας και θεραπείας της συμπεριφοράς 

2002
Haritos-Fatouros, M. (2002). The Psychological origins of the institutionalized torture. London: Routledge.
Haritos-Fatouros, M., Huggins, M. & Zimbardo, P. (2002). Violence workers: Police tortureres and murderers reconstruct Brazilian atrocities. California: University of California Press.
Υπό έκδοση
Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Libby-Tatta, A., & Καββαδία, Α. (υπό έκδοση). Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών. Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1) "Κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα Παιδιών 8-10 χρονών Ελλήνων μεταναστατών", 1984: E.E.C. General Direction of Employment, Social Affairs and Education
2) Παλλιννοστούντες Μετανάστες: Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι Ανδρών και Γυναικών ", 1987. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Πρόγραμμα: 87198.
3) "Παλιννοστούντες Μετανάστες: Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι Ανδρών και Γυναικών ", 1987. The E.E.C. General Direction of Employment, Social Affairs and Education.Project: 000422
4) "Παλιννοστούντες Μετανάστες: Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών στην Λήψη Αποφάσεων Σχετικών με την Εκπλήρωση Στόχων ",1988. The E.E.C. General Direction of Employment, Social Affairs and Education. Project: 012802
5) "Παλιννοστούντες Μετανάστες: Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι Ανδρών και Γυναικών", 1991: E.E.C. General Direction of Employment, Social Affairs and Education
6) "Παλιννοστούντες Μετανάστες: Συμμετοχή Ανδρών και Γυναικών στην Λήψη Αποφάσεων Σχετικών με την Εκπλήρωση Στόχων", 1991: E.E.C. General Direction of Employment, Social Affairs and Education
7)  "Programm for introducing young children of remote towns to the methods of electronic mass media", Project: B4 3062/91/10294
8) "Social co-existence and vocational re-settlement of refugees of Greek origin from the former U.S.S.R.", (1991, 1992, 1993), The E.E.C. General Direction of Employment, Project: V/1093/89-E
9) " The Official Torturer under the Military Dicatorship in Brazil", 1993. The Hamburger Stiftung zur Fordering von Wissendschaft and Kultur
10) The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study on problems and coping strategies. EU Youth for Europe Programme (Action E. II Youth Research), 1997
11) My Europe: Video Museum Project, European awareness of understanding as a result of exchanging video museum cassettes between schools. Project: 26599-CP-1-96-1-SE-C31
12) Έκθεση Απολογισμός της Επιστημονικής Επιτροπής, Πρόγραμμα 5.3., ΚΕΘΙ, 2003

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1) Αλεκτορίδης, Π., Κιοσέογλου, Γρ., & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (Απρίλιος, 2002). Παραγοντική Ανάλυση του MBI, Περιλήψεις 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, Χαλκιδική. 
2) Διαμαντίδου, Κ., & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (2002, Οκτώβριος). Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια: Δύο ψυχοθεραπευτικά μοντέλα σε άτομα που πάσχουν από άσθμα. Αναρτημένη εργασία που παρουσιάσθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η ελληνική οικογένεια» του Τμήματος Ψυχολογίας, Κέντρο για τη μελέτη της οικογένειας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
3) Διαμαντίδου, Κ. Δασκαλοπούλου-Βλαχογιάννη, Ε., Χαρίτου-Φατούρου, Μ. & Χριστάκη, Π. (2001). Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις βραχείας ομαδικής μορφής σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα. Ελληνική Ιατρική, 67(4), 27.
4) Κιοσσέογλου, Γ., Αλεξόπουλος, Δ., Σακκά, Δ., & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1999). Η παραγοντική δομή του WISC-R για την ηλικία των 6-11 χρονών στην Ελλάδα. Πρακτικά (Book of Abstracts) 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψυχολογικής Εκτίμησης, 25-29 Αυγούστου, Πανεπιστήμιο Πατρών.
5) Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Διαμαντίδου, Κ. (Σεπτέμβριος, 1997). Βραχεία Ομαδική θεραπεία σε άτομα που πάσχουν από βρογχικό άσθμα. Ανακοίνωση στο 1ο Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ψυχοθεραπεία, με θέμα: Η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Τάσεις και Πρακτικές, Αθήνα.
6) Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Ψυλλιά Α., & Μάρη, Ε. (2001). Πληθυσμοί σε κρίση: Ο σεισμός της Αττικής. Περιλήψεις 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη: ΕΛΨΕ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χαρίτου-Φατούρου, Μ. Αλεξόπουλος, Δ. Πέγιου Α. & Κιοσσέογλου, Γ. (1999). Παράγοντες που συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση του IQ. Πρακτικά (Book of Abstracts) 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψυχολογικής Εκτίμησης, 25-29 Αυγούστου, Πανεπιστήμιο Πατρών.