ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Γενικά
Διδακτική Δραστηριότητα
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δημοσιεύσεις
Συνέδρια Συμπόσια
Κοινωνική Δράση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Σύμβουλος-Ψυχολόγος: Ελληνική Εταιρεία Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΑΠ), Αθήνα  (1956-1960) 
2. Σύμβουλος-Ψυχολόγος: Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΚΑΠΑΨ), Αθήνα  (1958-1960) 
3. Σύμβουλος-Ψυχολόγος, Δημοτικό Βρεφοκομείο, Θεσσαλονίκη  (1963-1970) 
4. Κλινική Ψυχολόγος, Κέντρο Ψυχικής-Υγιεινής, Θεσσαλονίκη  (1968-1977) 
5. Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του International Round Table for the Advancement of Counselling (IRTAC)  (1974) 
6. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Ψυχολογικά θέματα», Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (1978-80) 
7. Σύμβουλος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1978-1980) 
8. Σύμβουλος, Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Ελλάδα  (1980-1988) 
9. Συγγραφέας Ψυχολογικών Λημμάτων στο "Ελληνική Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια” Εκδοτική, Αθήνα (1980-1988) 
10. Επιστημονικός Σύμβουλος για την Ταινία: "Your neighbour's son", Ebbe Preisler, T.V. Studios, Copenhagen, Denmark (1982)
11. Κριτής, "The International Journal for the Advancement" of Counselling", Kluwer Academic Publishers, Netherlands (1982 ) 
12. Κριτής Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (1982)
13. Μέλος συμβουλίου ειδικού ταμείου οργανώσεως συναυλιών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (1983) (Μέλος)
14. Μέλος της Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αξιολόγηση και την επιλογή σεναρίων για τις ανάγκες της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των (1983)
15. Μέλος Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση διδακτικού Βιβλίου, Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των (1983)
16. Μέλος της Επιτροπής για το "Who's Who in Sexology", Ειδική Έκδοση, San Francisco, U.S.A.  (1984)
17. Κριτής Ερευνών, Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα (1984 )
18. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το “Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων”, Συμβουλευτικό Σώμα του Πρωθυπουργού (1984-85)
19. Σύμβουλος, Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των (1983-85)
20. Φοιτητική Εστία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής) (1985-1988)
21. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής)  (1987-1988)
22. Μέλος της Επιτροπής για τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού σώματος για την Εκλογή μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (1988)
23. Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού  (1987-1988)
24. Κριτής, "Ψυχολογικά Θέματα”, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα,  (1989-)
25. Μέλος της Επιτροπής Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  (1989-95)
26. Μέλος του Πενταμελούς Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1989-95) 
27. Μέλος επιτροπής προγράμματος Ψυχοακουστικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1990-2000)
28. Μέλος της επιτροπής της International Commission on Learning for the Twenty First Century, IRTAC (1992)
29. Μέλος της Επιτροπής Ναρκωτικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993-1994 & 1996)
30. Πρόεδρος για την Επιτροπή Δεοντολογικού Κώδικα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
31. Πρόεδρος της Επιτροπής για την Εθνική Άδεια, Κεντρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας  (1995 μέχρι σήμερα)
32. Πρόεδρος της Επιτροπής Ψυχολόγων του Υπ. Υγ. και Πρόνοιας  (1995-μέχρι σήμερα)
33. Σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού «Ψυχολογία», Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (1997)
34. Μέλος της Διοικούσας επιτροπής του International Research Seminar (IRS)  (1996)
35. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, «Οι Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη» Θεσσαλονίκη (1996)
36. Κριτής στο International Journal for the Advancement of Counselling, (1984, 1997)
37. Μέλος Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνώμων για την επιλογή του υλικού των σχολικών Βιβλιοθηκών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1997)
38. Διευθύντρια για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κλινική Ψυχολογία  (1997)
39. Κριτής, Economic & Social Research Council (ESRC), UK (1997)
40. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  (1997-2000)
41. Υπεύθυνη του Κοινοτικού προγράμματος Tempus (αρ. JEP09782-95), (1996-98 )
42. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Association for Counselling  (1998-)
43. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του Deutsches Jugendinstitut e.V., German Youth Institute, Munchen. On the state of young people’s health in the European Union(Project No SOC 97 201 128 05 F01)  2000
44. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κριτής του Περιοδικού «Παιδί και Έφηβος», Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου  (1998-μέχρι και σήμερα)
45. Μέλος της ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των γενικών κριτηρίων «Πιστοποίησης της φυσικής καταλληλότητας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων της θέσης, των υποψηφίων ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικών» του Υπουργείου Εθν. Παιδείας & Θρησκ/των (Αρ. Πρωτ. Δ2)  (2000)
46. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2000)
47. Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών (2001-)
48. Πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2001-2003 )
49. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγεία  (2001) 
50. Μέλος της επιτροπής «Οικογένεια Παιδί και Νεότητα» του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας  (2001-) 
51. Μέλος της επιτροπής Διατύπωσης Κριτηρίων για την «πιστοποίηση των φορέων του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας  (2000-1) 
52. Μέλος της επιτροπής για το Καθορισμό Κριτηρίων για την Πιστοποίηση της Φυσικής Καταλληλότητας ως προς την Άσκηση των Καθηκόντων της θέσης των υποψηφίων ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Εκπαιδευτικών, του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων
53. Μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου στο Περιοδικό «Ψυχολογία», Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (2002-μέχρι και σήμερα)
54. Μέλος της Επιτροπής για την «Εγκληματικότητα των Ανηλίκων» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (2002)
 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

 Χρηματικές Επιχορηγήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων
1) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1978). "Κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα των Ελληνοκύπριων προσφύγων”, Ειδική Υποτροφία για Έρευνες στην Κύπρο 
2) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, (1973-74). "Δημιουργικότητα στα Παιδιά". Amnesty International Danish Medical Group, Copenhagen, (1980) 
3) Ελληνικός Σύλλογος για την Εγκληματολογία, Αθήνα, (1981). "Ο κρατικός Βασανιστής: Μηχανισμοί Μάθησης” 
4) UNESCO: Human Settlements and Socio cultural environment, (1981). “Αντιλήψεις των Παιδιών για το Φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον στα νησιά της Σκιάθου και Σκοπέλου”. Project: 610230 
5) Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γενική Διεύθυνση Εργαζομένων, Κοινωνικών Σχέσεων και Εκπαίδευσης. "Κοινωνικά και Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών 8-10 χρονών των Ελλήνων Μεταναστών (1982). "Project: D 8203549/13582 
6) Υπουργείο Νεότητας, (1983). "Η στάθμιση του WISC-R στην Ελλάδα", Project 6228 
7) Υπουργείο Ερευνών και Τεχνολογίας, Αθήνα, (1984). Project: 8313716  
8) Υπουργείο Βιομηχανικής Ενέργειας και Τεχνολογίας, Αθήνα, (1985-1986). Project “Παράγοντες που επηρεάζουν την Υπακοή στην Εξουσία” 
9) Υπουργείο Βιομηχανικής Ενέργειας και Τεχνολογίας, Αθήνα: (1987). "Antecedent conditions in obedience to authority", Project: 5.35  
10) Υπουργείο Βιομηχανικής Ενέργειας και Τεχνολογίας(1987). "Επαναπατριζόμενοι μετανάστες: Αλλαγή ρόλων ανδρών και γυναικών". Project: 87198 
11) Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενική Διεύθυνση Εργαζομένων, Κοινωνικών Σχέσεων και Εκπαίδευσης (1987). “Επαναπατριζόμενοι μετανάστες: Αλλαγή ρόλων ανδρών και γυναικών”. Project: 000422 
12) Ευρωπαϊκή Ένωση (1988): "Επαναπατριζόμενοι Μετανάστες: Συμμετοχή των Ανδρών και Γυναικών σε αποφάσεις για την εκπλήρωση σκοπών”. Project: 012802 
13) Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: (1991) Τίτλος: "Η εικόνα του εαυτού και επικοινωνία στις παντρεμένες σχέσεις”. Project: 89499 
14) Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεύθυνση Γενικού Περιβάλλοντος, Πυρηνικής Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας.(1991) "Πρόγραμμα για εισαγωγή των νεαρών παιδιών από απομακρυσμένες πόλεις στην μέθοδο των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης”, Project: B43062/91/10294 
15) Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Σχέσεων και Εκπαίδευσης (1991-3). "Κοινωνική συνύπαρξη και επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων Ελληνικής καταγωγής (Πόντιοι) από την πρώην Σοβιετική Ένωση". Project: V/1093/89-E  
16) The Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissendschaft und Kultur (l993) "The Official Torturer under the Military Dictatorship in Brazil" 
17) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1995) "Αξιολόγηση της πειραματικής εφαρμογής του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ”
18) Ευρωπαϊκή Ένωση, Τhe EU Youth for Europe Programme (Action. E.II Youth Research) (1997). The street and homeless marginalized youth: a comparative feasibility study on problems and coping strategies 
19) Ευρωπαϊκή Ένωση, Leonardo (1996-1999). Research on training requirements of social workers active with socially disadjusted youth in public and non profit organizations (INC.31/96 BAT: I/96/1/2110/EA/III.2.a./CONT, idx: 5047) 
20) Ευρωπαϊκή Ένωση, Comenius (1996-1999). My Europe. 26599-CP-2-97-1-SE-COMENIUS-C31
21) Το μετατραυματικό άγχος σε σεισμοπαθείς της Αττικής, Κέντρο Έρευνών για Θέματα Ισότητας, 2000  
 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

1. Ελληνική Εταιρεία για τα Σπαστικά Παιδιά (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1962-64)
2. Πανεπιστημιακός Όμιλος (Μέλος, 1997)
3. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (Ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένη πρόεδρος, 1977-1980)
4. International Round Table for the Advancement of Counselling (Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1982-1988; Μέλος της οικονομικής Επιτροπής και σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, 1994-1996)
5. Θεραπευτικές Κοινότητες, ΚΕΘΕΑ (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1988) 
6. Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1995-σήμερα) 
7. Κέντρο αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης (Πρόεδρος 1996-98) 
8. Ελληνική Εταιρεία Έρευνα της Συμπεριφοράς (Ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένη Πρόεδρος, 1997 – μέχρι σήμερα) 
9. Πανελλήνια Εταιρεία για την Ψυχιατρική, Νευρολογική και Ψυχολογική Έρευνα (Μέλος)  
10. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (Μέλος και συντονίστρια του Κλάδου Πολιτικής Ψυχολογίας)
11. International Association of Applied Psychology (Mέλος)  
12. European Association for Behaviour Therapy (Μέλος)  
13. International Association of Child Psychiatry and Allied Professions (Μέλος)  
14. British Association for Behaviour Psychotherapy (Μέλος)  
15. International Committee on Occupational Mental Health (Μέλος)  
16. International Society of Political Psychology (Μέλος)  
17. International Research Seminar (IRS),(Μέλος εκτελεστικής επιτροπής, 1997-μέχρι σήμερα) 
18. International Association for Counselling (Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 1999-μέχρι σήμερα) 
19. European Association for Counselling (Εκλεγμένη Πρόεδρος, 2000-μέχρι σήμερα)
20. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής & Επιστημών για το Χορό & τις Παραστατικές Τέχνες (Μέλος, 2001) 
21. The Society for the Psychological Study of Social Issues (Μέλος)