ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ

 

 

Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 541 24 ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

 

 

Τηλ: + 30-2310-997324,  997343, Φαξ: + 30-2310-997343, mika@eng.auth.gr