ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Γενικά
Διδακτική Δραστηριότητα
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δημοσιεύσεις
Συνέδρια Συμπόσια
Κοινωνική Δράση
ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 541 24 ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: ++ 30-2310-997324,  997343, Φαξ: ++ 30-2310-997343, mika@eng.auth.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   
1955   B.A. Honours Ψυχολογίας, University College, London University
1963   M.A. Σχολικής Ψυχολογίας, London University
1966-67  Ερευνητική Συνεργάτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Yale University, Conn. USA
1969  Διδακτορικό Δίπλωμα, Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο     Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1971  Κλινική εκπαίδευση στη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Τμήμα Ψυχολογίας, Oxford University, Oxford
1973-74 Δίπλωμα στη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Τμήμα Ψυχιατρικής, Middlesex Hospital, University of London

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 
1985  (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος). Fulbright Program of the United States Educational Foundation in Greece, Clinical Psychology. Research Grant (βλ. «Who is who» των Υποτρόφων του Ελληνικού Προγράμματος Fulbright, Association of Fulbright Scholars, 1995)
1991 (Οκτώβριος-Νοέμβριος) D.A.A.D. Scholar, University of Munich, Τμήμα Ψυχολογίας

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

1. Πρόεδρος της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983-85)
2. Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1985-1988)
3. Επίτιμο Μέλος Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ. Θ.Ε.Α) (1988)
4. Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991-93)
5. Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)
6. Επίτιμος Πρόεδρος, Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Κακοποίησης (1998)
7. Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία και την Παιδοψυχιατρική (Τιμητικό Μέλος, 1999)
8. Επίτιμο Μέλος, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, (1999)
9. Επίτιμο Μέλος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άσυλο του Παιδιού» (2001)