ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Γενικά
Διδακτική Δραστηριότητα
Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δημοσιεύσεις
Συνέδρια Συμπόσια
Κοινωνική Δράση
 ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ (Διακεκριμένη Ομιλήτρια, Κύρια Ομιλήτρια, Προσκεκλημένη Ομιλήτρια)

1) "Άσκηση στην Προσοχή: Ένας σημαντικός θεραπευτικός παράγοντας για Ενήλικες και Παιδιά". Annual Conference, European Association of Behaviour Therapy. Σπέτσες, 1976 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

2) "Η θεραπεία Συμπεριφοράς Σήμερα: Μια κριτική Προσέγγιση". Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευροψυχιατρικής, Θεσσαλονίκη, 1977 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

3) "Μετανάστευση και Παράδοση". Συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα, 1978 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

4) "Επιδημιολογική Έρευνα των Περιστατικών Συμπεριφορικής Θεραπείας στη Θεσσαλονίκη". Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για την Έρευνα Θεραπείας Συμπεριφοράς, Αθήνα, 1978 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

5) "Έρευνες για την Ψυχική Υγεία στην Ανατολική Μεσόγειο: Μία επισκόπηση". International Congress, International Association for child Psychiatry and Allied Professions, Melbourne, Australia, 1978 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

6) "The acquisition of anxiety reducing skills: A cognitive therapeutic method of self-control and systematic measurement. Annual Conference, European Association of Behaviour Therapy, Vienna, 1978 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

7) "Home and school environment as the main areas of intervention in child behaviour therapy". Annual Conference, European Association of Behaviour Therapy, Vienna, 1978 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

8) "The official Torturer: Learning Mechanisms involved". Conference, Amnesty International, Geneva, 1979 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

9) "Parental authority of child care". Meeting of the Greek Society of Genetics, Αθήνα, 1979 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

10) "A Mental Health Program for Training Psychologists and Allied Professions". International Conference. International Committee on Occupational Mental Health (ICOMH), Αθήνα, 1980 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

11) "Βασανισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα". Ελληνικό Τμήμα, Διεθνής Αμνηστία, Αθήνα, 1980 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

12) "Psycho-social problems of Greek Cypriot refugees". National Symposium. Cypriot Society of Social Research, Nicosia, Κύπρος, 1982, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

13) "Μπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει βασανιστής;" Ετήσιο Συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, Αθήνα, 1982 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

14) "Your neighbour's son: He too can be a torturer". National Meeting of the Swiss. Medical group, Amnesty International, Vienna, 1983 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

15) Η ψυχολογία της αναμονής, ή η αναμονή της Ψυχολογίας, Ημερίδα με θέμα: Σύγχρονες Τάσεις της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 1983 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

16) Οι ψυχολογικές επιπτώσεις από τους Σεισμούς, Ημερίδα με θέμα: Ανθρώπινος χώρος και σεισμός, Θεσσαλονίκη, 1983.

17) "Κοινωνικά και Ψυχολογικά Προβλήματα των Παιδιών Μεταναστών Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνιολόγων, Αθήνα, 1984 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

18) Οι κοινωνικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια, Η εκπαίδευση σήμερα: Προβλήματα και προοπτικές, Αθήνα, 1984 (Προσκεκλημένη συμμετοχή σε συζήτηση).

19) "Changing roles of women migrants". International Symposium of Mediterranean Women, Δελφοί, Greece, 1984 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

20) "International Issues in Career Counselling". National Convention, American Association Career Counselling and Development, Los Angeles, 1986 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

21) "Migrant problems". Greek-Australian Conference, Melbourne 1987, (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

22) Μορφές κοινωνικού εξαναγκασμού. Μορφές ατομικής προσαρμοστικής εκτροπής. Επιπτώσεις πάνω στην υγεία των ατόμων και του κοινωνικού συνόλου, Μετεκπαιδευτικό Διήμερο με Θέμα «Κοινωνικοί Ρυθμιστές της ατομικής υγείας», Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Αθήνα, 1988 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

23) Εκπαίδευση και η εργασία της γυναίκας, Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, 1998. 

24) "Is the official torturer personally aggressive?" 12th Annual Scientific Meeting. International Society of Political Psychology, Tel Aviv, 1989 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

25) "Psychology of Torture", 15th Kongress fur Angewandte Psychologie. Bernfsverbrand Deutscher Psychologen. Munchen, 1989 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

26) "New approaches in behavioral and cognitive psychoterapy", 2nd Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο, Κρήτη, 1990 (Προσκεκλημένη-Οργανώτρια Ομάδας Εργασίας).

27) "Selection and Training of the Torturer" International Symposium on Torture. Hamburger Institut fur Sozialforschung. Hamburg, 1990 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

28) Έρευνες στη Β. Ελλάδα για μετανάστευση και παλιννόστηση, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κοινωνικών Λειτουργών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 1990 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

29) "Κλινική Έρευνα και Πρακτική", Διεπιστημονικό συμπόσιο στα μεθοδολογικά προβλήματα της ψυχολογικής έρευνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1991 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

30) "Συγκεραστικά Μοντέλα Ψυχοθεραπείας", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ψυχολογική Έρευνα, Αθήνα, 1991 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

31) "Συμβουλευτική και προβλήματα Εφήβων: Μια διαπολιτισμική έρευνα σε 17 χώρες", 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ψυχολογική Έρευνα, Αθήνα, 1991 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

32) "Early childhood development: Its significance in behavioral and cognitive psychotherapy", International Symposium on Developmental Psychology, Ρέθυμνο, Κρήτη, 1991 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

33) Η Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης –Συμβουλευτικής. Εμπειρίες και ανάγκες των Ελληνικών πανεπιστημίών. Διεθνές συμπόσιο με θέμα "Κέντρα πληροφόρησης –συμβουλευτικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση", Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 1991, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

34) "Social and political conditions: Conversion of normal people into perpetrators and bystanders", Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, London, 1992, (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

35) "The Process of turning a Normal Civilian into a Torturer", International Seminar, Athens, 1992, Medical Centre for the Rehabilitation of Torture Victims (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

36) "Η δημιουργία οργάνων καταπίεσης και βίας: Η προδιάθεση είναι αρκετή;" 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας. Αθήνα, 1992 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

37) "Abusing behavior modification techniques: The case of the perpetrator" 24th Congress, European Association of Behavior Cognitive Therapy, Κέρκυρα, 1994, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

38) Ισότητα Ευκαιριών στο Σχολείο: Προϋπόθεση για μια δημοκρατική Κοινωνία. Συνέδριο Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Αθήνα, 1994 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

39) Θεραπευτικές κοινότητες παρέμβασης ως προγράμματα πρόληψης, Παγκύπρια Ημερίδα για τα ναρκωτικά, Λεμεσός, 1994 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

40) Σύγχρονοι προβληματισμοί και προοπτικές στην κλινική Ψυχολογία. Συνέδριο με θέμα «Η Ψυχολογία στην Ελλάδα Σήμερα», Αθήνα, 1994, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια) 

41) Η προβληματική των Μ.Μ.Ε.: Αίτιο ή αποτέλεσμα, Συνέδριο με θέμα «Η Ψυχολογία στην Ελλάδα Σήμερα», Αθήνα, 1994, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

42) Το AIDS ως μορφή κοινωνικού ρατσισμού, Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα αντιρατσιστικής δράσης, Θεσσαλονίκη, 1995 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

43) "Working School" Europe against drug abuse. 2nd European Conference on Rehabilitation and Drug Abuse, Θεσσαλονίκη, 1995, (Διακεκριμένη Ομιλήτρια).

44) Haritos-Fatouros, Processes of personal and social coping in moving and non-moving minorities. IV European Congress of Psychology. Αθήνα, Ιούλιος 2 7,1995 (Διακεκριμένη Ομιλήτρια). 

45) Υγεία και Ανθρώπινες Αξίες. 11ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο: Συμβολή των ανθρωπιστικών επιστημών στην περίθαλψη Ουμανισμός-Εθελοντισμός-Κράτος Πρόνοιας, Αθήνα, 1996 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

46) “Ομάδες αυτοβοήθειας με αλβανούς πρόσφυγες-Πλαίσιο αναφοράς και ευρύτατα σε σχέση με την διαδικασία ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισμού”. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο, Κοινωνικές Ανισότητες & Κοινωνικός Αποκλεισμός, Θεσσαλονίκη, 1996 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια). 

47) “Κρίση της πολιτικής ή κρίση των πολιτικών κομμάτων”. Συμπόσιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1997 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

48) Ναρκωτικά: Επιλογή ή καταναγκασμός; Φυγή ή αδιέξοδο; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, 13/5/1997(Προσκεκλημένη ομιλήτρια).

49) “Στρες, οφειλόμενο σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι συνέπειες του. Διεθνές Συνέδριο, Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1997 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

50) Πολιτισμός-Εκπαίδευση-Περιφερειακή Ανάπτυξη: Αξιολόγηση του προγράμματος “Μελίνα”. Συνέδριο με θέμα «Οι νέοι εκφράζονται και δημιουργούν». Οι φίλοι του Ιδρύματος “Μελίνα Μερκούρη”, Θεσσαλονίκη, 1997 (Προσκεκλημένοι Ομιλήτρια).

51) “Η χρησιμότητα των κέντρων πληροφόρησης-Συμβουλευτικής στα ΑΕΙ”. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, 1997 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

52) “Παιδιά που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο”. Παιδιά προσφύγων και περιθωριακών πληθυσμών. Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Βαλκάνια και Ψυχική Υγεία», Θεσσαλονίκη, 1997(Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

53) “Από την πλευρά των κοριτσιών: Τι άλλαξε”, Ημερίδα της Γυναίκας, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1997 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

54) Τέχνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Προσκεκλημένη εισηγήτρια στο Σεμινάριο με θέμα Τέχνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση & Επιθετικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Θεσσαλονίκη, 1998.

55) “Βασικά Εγχειρίδια Ψυχολογικής Γνώσης”. Ημερίδα Κλινικής Ψυχολογίας, ΣΕΨ, ΕΛΨΕ, ΠΕΝΟΨΥ, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 30 Μαίου, 1998, Αθήνα. (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

56) “H επαγγελματική κατάσταση και οι ανάγκες των στελεχών σε προγράμματα απεξάρτησης στην Ελλάδα”. Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 15 χρόνια της Ιθάκης με θέμα¨15 Χρόνια Προγράμματα Απεξάρτησης στην Ελλάδα”, 4-5 Δεκεμβρίου, 1998. ΙΘΑΚΗ-ΚΕΘΕΑ. Θεσσαλονίκη (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

57) Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων. (11ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο 18-19 Οκτωβρίου 1996). Θέμα: Συμβολή των Ανθρωπιστικών επιστημών στην Περίθαλψη Ουμανισμός-Εθελοντισμός Κράτος Πρόνοιας. Αθήνα (Προσκεκλημένη ομιλήτρια).

58) “Η ψυχοθεραπεία στην Κούβα: ένα ψυχοκοινωνικό μοντέλο αποκατάστασης”. Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς, 17 Φεβρουαρίου 1999, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα (Κύρια Ομιλήτρια).

59) Τα παιδιά των φαναριών… τα παιδιά του δρόμου. Ανακοίνωση στο Εκδήλωση-Συζήτηση στα πλαίσια της Μέρας της Γυναίκας, Ένωση Γυναικών Ελλάδας (Παράρτημα Θεσσαλονίκης), 10 Μαρτίου 99. Θεσσαλονίκη (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

60) Σύνδρομο Εργασιακής Εξουθένωσης: Ένα συνηθισμένο σύνδρομο ακόμη και στους αστυνομικούς βασανιστές της δικτατορικής Βραζιλίας. VII Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία (25-28 Μαρτίου, 1999) (Κύρια Ομιλήτρια).

61) “Πως αντιμετωπίζουν οι στρατευμένοι την περίοδο της θητείας τους. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας με θέμα “Οι νέοι αντιμετωπίζουν το 2000”, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 7-9 Μαίου, 1999, Θεσσαλονίκη (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

62) Εκπαίδευση στη Γνωσιακή ή Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Συμμετοχή στο 3ο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο: “Βασική δομή της εκπαίδευσης και συνεχιζόμενη εκπαίδευσης στη Γ/Σ Ψυχοθεραπεία: Κριτήρια, Αρχές, Περιορισμοί, Πλαίσια, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 11-12 Δεκεμβρίου, 1999, Αθήνα(Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

63) Η Ψυχολογία σήμερα. Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Όταν ένα διδακτορικό γίνεται αφορμή εκπαίδευσης προς την επιβλέπουσα καθηγήτρια». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Τομέας Ψυχολογίας, 14 Δεκεμβρίου, 1999, Ιωάννινα (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

64) Ψυχική Υγεία στη Κούβα: Ένα ενδιαφέρον μοντέλο: Πρόληψης και Αντιμετώπισης, (2000). 3η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Συστημική Προσέγγιση, Οικογενειακή Θεραπεία στην Ελλάδα Σήμερα Στίξεις....», Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, ΨΝΘ, 29/1/10/00, Θεσσαλονίκη (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

65) Η ταυτότητα των οργάνων βίας-Το παράδειγμα της Βραζιλίας (2000). Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Βασανιστήρια και δημοκρατία», Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 24-25/10/2000 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

66) Η αξιολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας: Το ερώτημα της αξιοπιστίας. Μετεκπαιδευτικό Διήμερο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, 24-25/11/2000 (Κύρια ομιλήτρια).

67) Η βία στον Αθλητισμό, 1Ο Επικοινωνιακό εργαστήρι, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2000 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

68) Τα οράματα του νέου ανθρώπου, Ημερίδα με θέμα: Τα οράματα του νέου Ανθρώπου, Ελληνογαλλική Σχολή, Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη 27/3/2001 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

69) Εφαρμογή της Δυναμικής Ομάδας σε Οργανισμούς Υγείας, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραία «Μεταξά», Πειραιάς, 3-18/5/2001 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

70) Η Συμβουλευτική ψυχολογία στην πολυπολιτισμική κοινωνία του 2000. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 24-17/5/2001 (Κύρια Ομιλήτρια).

71) Η προσωπικότητα και το έργο της Αικ. Στριφτού-Κριαρά. Προσκεκλημένη ομιλήτρια, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 8/6/2001 (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

72) Ο Ρόλος της Ψυχολογίας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού του 2001 ως Έτους Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, 2/11/2001. Αθήνα (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

73) Ψυχολογία – Μετατραυματικό στρες. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, Αθήνα, 23-24/11/2001 (Προσκεκλημένη διάλεξη).

74) Συμβουλευτική κακοποιημένων γυναικών, (2002, Οκτώβριος). Πανελλήνιο Συνέδριο «Η ελληνική οικογένεια» του Τμήματος Ψυχολογίας, Κέντρο για τη μελέτη της οικογένειας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

75)  Issues about torture: The case of perpetrators of torture (2002 Septemeber). Research Conference, COSCA/University of Abertay Dundee, Dundee, UK. (Διακεκριμένη ομιλήτρια)
.
76) Λατρευτικές οργανώσεις: Ο Εθελοντής έφηβος (Μάρτιος, 2002). Διημερίδα με θέμα « Η συμβολή της κλινικής ψυχολογίας στην ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη παιδιών και εφήβων», Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία-Κλάδος Κλινικής ψυχολογίας & Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος (Προσκεκλημένη ομιλήτρια).

77) Εργασιακή εξουθένωση στους χώρους υγείας (Νοέμβριος 2002). Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες εφαρμογές γνωστικών συμπεριφορικών θεραπειών: Στην υγεία, στην εκπαίδευση, σε ειδικές ομάδες. Ελληνική Εταιρεία Έρευνα της Συμπεριφοράς-Παράρτημα Μακεδονίας. (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια).

78) Η Βία στην Οικογένεια (Γενάρης, 2003). Σεμινάριο Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Γέργερη, Κρήτη (Προσκεκλημένη Ομιλήτρια.
 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

1) Συντονίστρια ομάδων εργασίας, International Conference, International Round Table for the Advancement of Counselling, (IRTAC), Wurzburg, 1976
2) Συντονίστρια 6 ομάδων εργασίας και σύμβουλος ομάδων εργασίας, International Conference on Youth Counselling, International Round Table for the Advancement of Counselling, (IRTAC), Oslo, Norway, 1978 
3) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, International Conference, International Round Table for the Advancement of Counselling, (IRTAC), Θεσσαλονίκη, 1980 
4) Σύμβουλος ομάδων εργασίας, International Round Table for the Advancement of Counselling (IRTAC), on “Career Guidance in Higher Education”. Cambridge, England, 1981 
5) Σύμβουλος. Reunion Internationale d'Evaluation du Projet d'Etude Interdisciplinaire des Iles Mineures de la Mediterranee. Devision des Etablissements Humaines ed de l' Environement Socio-Culturel, UNESCO.Taormine, Italie, 1981  
6) Συντονίστρια ομάδων εργασίας, International Conference of International Round Table for the Advancement of Counselling, (IRTAC), Lausanne, 1982  
7) Σύμβουλος. International Colloquium on "How to Combat Torture", Comite Suisse contre la Torture, Geneve, 1983 
8) Συντονίστρια ομάδων εργασίας. International Conference on Youth Counselling, International Round Table for the Advancement of Counselling,(IRTAC), Aarhus, Denmark, 1984 
9) Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Συνέδριο με θέμα "Η Ισότητα των δύο Φύλων στην Εκπαίδευση". Συμβούλιο για την Ισότητα των δύο φύλλων. Θεσσαλονίκη, 1985 
10) Πρόεδρος τραπεζιού με θέμα: Ο θεσμός «Συμβουλευτική –Προσανατολισμός» στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού, Αθήνα, 1988
11) Πρόεδρος, Στρογγυλό Τραπέζι για τα θύματα των βασανιστηρίων, VIII Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Αθήνα 1989 
12) Συντονίστρια 5 ομάδων εργασίας, International Round Table for the Advancement of Counselling (IRTAC). Helsinki, Finland 
13) Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής για το 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο των θεραπευτικών Κοινοτήτων, Συντονίστρια 4 ομάδων εργασίας, 13th World Conference of Therapeutic Communities, Αθήνα, 1990 
14) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογίας, 1992
15) Συντονίστρια στο Στρογγυλό τραπέζι «Κλινική Ψυχολογία», Συνέδριο «Η ψυχολογία στην Ελλάδα Σήμερα», Τμήμα Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο, 19-20/5/1994 
16) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Europe against drug abuse. 2nd European Conference on Rehabilitation and Drug Abuse, 1995  
17) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου “Balkan Conference on Torture and other Abuse", Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος. 1995 
18) Προσφώνηση στην Εκδήλωση προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Λάμπρου Βασ. Χουσιάδα, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, Μάρτιος, 1996  
19) Συντονίστρια στην Ομάδα με θέμα: Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο χώρο της Πολιτισμικής Αγωγής, Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα: Πολιτισμική Αγωγή στην Ευρώπη, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόγραμμα Μελίνα, The University of Warwick, European League of Institutes of the Arts, 27-19 Ιουνίου, 1997, Θεσσαλονίκη 
20) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, 1ο Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ψυχοθεραπεία, με θέμα: Η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Τάσεις και Πρακτικές, (11-14 Σεπτεμβρίου, 1997). Αθήνα
21) Πρόεδρος στη Plenary session, 1ο Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ψυχοθεραπεία, με θέμα: Η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Τάσεις και Πρακτικές, (11-14 Σεπτεμβρίου, 1997). Αθήνα
22) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, International Computer Music Conference, Thessaloniki, 25-30 September, 1997
23) Συντονίστρια στη Διημερίδα με Θέμα «Διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών των γυναικών, πολιτικές παρεμβάσεις –μέσα-καλές πρακτικές»,, 29-30 Ιουνίου, 1998, Αθήνα
24) Πρόεδρος στη 2η Ημέρα του Συνεδρίου (Ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές) με θέμα « Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων», Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, 12-14 Οκτωβρίου, 2000, Αθήνα 
25) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 31ου Διεθνούς Συνεδρίου της International Association For Counselling, Θεσσαλονίκη 4-7 Μαίου, 2000 
26) Συντονίστρια, Η οπτική του φύλου στις υπηρεσίες συμβουλευτικής, Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, Ημερίδα, 9/5/2001, Θεσσαλονίκη 
27) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του VIII Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.), 20-23 Σεπτεμβρίου, 2001
28) Πρόεδρος και Οργανώτρια στη Πανελλήνια συνάντηση εργασίας για την έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη: ΕΛΨΕ, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001 
29) Συντονίστρια στην Ημερίδα με θέμα: Πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας Νέων: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για φοιτητές, Αθήνα, 2001
30) Πρόεδρος στην Ημερίδα με θέμα «Νέες Τάσεις στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, 18/5/2002 

31) Διάφορα: 
"Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάφορες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από : Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα,1975· Το Πειραματικό Σχολείο, Θεσσαλονίκη, 1977·The Society of Greek Civilization and Education, "Μωραΐτης", Αθήνα, 1977· Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, Θεσσαλονίκη 1978· Σύλλογος Μαθητών, Σέρρες, 1978· Σύλλογος Γυναικών, Καβάλα, 1979· Εταιρεία Νέων Επιστημών, Κομοτηνή, 1979· Η Οργάνωση για την Κακοποίηση του Παιδιού, Καβάλα, 1979· Σύλλογο Σπαστικών Παιδιών, Θεσσαλονίκη, 1980· Ο σύλλογος Γυναικών Θεσσαλονίκης, 1980· Πολιτιστικό Σύλλογο, Καβάλα, 1981· The Greek Society of Criminology, Αθήνα, 1982· The Greek Society of Social Sciences, ΑΘήνα, 1983·The Italian Institute, Θεσσαλονίκη, 1983· The French Institute, Θεσσαλονίκη, 1983· The Cultural Association, Κιλκίς, 1983· Pierce College, Αθήνα, 1982· Σύλλογος Γονέων Κοζάνης, 1982· Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 1984·The Goethe Institute, Αθήνα, 1984· Η Διεθνής Αμνηστία Θεσσαλονίκης 1984· Δημοκρατική Ενότητα, 1984· Δημάρχους Αθηνών και Θεσσαλονίκης 1984· 1986. «Τέχνη» Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, 1986· Κριτική Επιτροπή ΦΕΚ για το Περιβάλλον, 1987· Πανεπιστημιακά Νέα, 1987·Κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1989· Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, ΑΠΘ, 1994· Τμήμα Ψυχολογίας & Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων Αθηνών, Κρήτη 1995· Σχολή Γονέων Κατερίνης, Κατερίνη 1999· Οργάνωση Διημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς & Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 1999