Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών
Περιεχόμενο κάθε μαθήματος

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αυτό το διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου αλλά και για μαθητές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Το πακέτο αυτό το θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να δίδεται σε κάθε δάσκαλο, ο οποίος με τη σειρά του θα δώσει σε κάθε μαθητή να καταλάβει τη σημασία που έχει να μπορεί να διαβάζει και να εξάγει στοιχεία και συμπεράσματα από ένα χάρτη.

Το πακέτο αυτό είναι αρκετά ευέλικτο και μπορεί κάλλιστα κάθε δάσκαλος να το προσαρμόζει στις ανάγκες της τάξης του.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

   

 • Δύο χάρτες του νομού Χαλκιδικής.

   

   

 • Μία δορυφορική εικόνα της περιοχής του νομού Χαλκιδικής.

   

   

 • Μία σειρά από τρισδιάστατες απεικονίσεις.

   

   

 • Βήμα προς βήμα το σχεδιασμό τεσσάρων μαθημάτων γεωγραφίας και ανάγνωσης χαρτών.

 

 


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ