Με ένα κλικ
Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών
Περιεχόμενο κάθε μαθήματος

 

 

 

Με ένα κλικ...

Κατασκευή ενός χωρικού χάρτη

Οι Πέντε βασικές Γεωγραφικές έννοιες

Βιβλιογραφία

 
 

Είναι σημαντικό οι γραμμές να τραβηχτούν ευθείες γιαυτό ζητήστε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν χάρακα. Κατόπιν, ρωτήστε τους πόσοι μαθητές βρίσκονται μέσα σε κάθε ένα κουτάκι που έχει σχηματιστεί και πείτε τους να φτιάζουν για άλλη μία φορά την αυλή του σχολείου με τον κάνναβο και να βάλουν σε κάθε τετράγωνο, αντί για κουκίδες, τον αριθμό των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε κουτάκι (σχ.13).

 

Εάν τα όρια των ενοτήτων τα ενώσουμε με καμπύλες γραμμές τότε προκύπτουν οι καμπύλες που δείχνουν τη μεταβολή των ενοτήτων 0-1, 2-3 και 4-5 μαθητών(σχ. 15).

Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει κάθε χάρτης που θέλει να παρουσιάσει κάποιο μέγεθος που μεταβάλεται στο χώρο, δημιουργώντας ανάλογες καμπύλες. Γενικά, οι καμπύλες αυτές λέγονται ισαριθμητικές όταν προκύπτουν από την ένωση σημείων που έχουν την ίδια τιμή. Κατεπέκταση, οι καμπύλες που ενώνουν σημεία που έχουν το ίδιο υψόμετρο ονομάζονται ισοϋψείς.

 

Κατασκευή ενός χωρικού χάρτη.

Ενας χάρτης που δείχνει περιοχές που έχουν ίδια χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται στο χώρο αποτελεί ένα χωρικό θεματικό χάρτη. Ενας τέτοιος χάρτης είναι και εκείνος που αποδίδει τη μεταβολή του υψομέτρου ενός τόπου. Συνήθως οι χάρτες αυτοί δείχνουν μία τέτοια μεταβολή με τη βοήθεια των ισοϋψών καμπυλών. Δηλαδή, καμπύλες οι οποίες ενώνουν σημεία που έχουν το ίδιο υψόμετρο. Τέτοιες καμπύλες μπορούν να δημιουργηθούν για οποιοδήποτε φαινόμενο παρουσιάζει στο χώρο μία συνεχή μεταβολή (π.χ. θερμοκρασία - ισοθερμικές καμπύλες, ή βροχόπτωσης - ισοϋετείς καμπύλες). Ο τρόπος απόδωσης σε ένα χάρτη τέτοιων μεγεθών μπορεί να γίνει είτε με την παρουσίαση μόνο των ίδιων των καμπυλών (Σχ. 9) είτε με τον χρωματισμό των επιφανειών που περικλείονται μεταξύ δύο διαδοχικών καμπυλών (Σχ. 10.).

 

Σχ. 9. Τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Ισοϋψείς καμπύλες

 

Σχ. 10. Τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Απεικονίζεται η ίδια περιοχή του σχ. 9. Με τη διαφορά ότι η μεταξύ των διαδοχικών ισοϋψών καμπυλών περιοχή έχει χρωματιστεί με διάφορα χρώματα για να ξεχωρίζουν.

 

 

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς δημιουργούνται οι χάρτες αυτοί και να συσχετίσουν τις ισοϋψείς καμπύλες με τον χάρτη του σχήματος 10, μπορούμε να κάνουμε την παρακάτω άσκηση

Σχ. 11. Η αυλή του σχολείου με τους μαθητές

Στο Σχ. 11 βλέπουμε την αυλή του σχολείου και κάθε κουκίδα αναπαριστάνει ένα μαθητή που παίζει στην αυλή. Ζητήστε αρχικά από τους μαθητές να ενώσουν της πλευρές της αυλής με αυθείες γραμμές, έτσι ώστε να προκύψει ένα πλέγμα (κάνναβος σχ.12).

Σχ. 12. Η αυλή του σχολείου με τον κάνναβο

 

Σχ. 13. Η παρουσία των μαθητών στην αυλή

Σχ. 14. Σχηματισμός ενοτήτων

             Σχ. 15. Καμπύλες που χωρίζουν την αυλή ανάλογα με τον αριθμό των  μαθητών που βρίσκονται σε κάθε σημείο αυτής.

Ολοι οι χάρτες που παρουσιάζουν τη μεταβολή του αναγλύφου αποτελούνται από τέτοιες καμπύλες (όπως του σχήματος 15) και οι περιοχές που περικλείονται μεταξύ τέτοιων καμπυλών (όπως στο σχήμα 14) παρουσιάζονται με διαφορετικό χρώμα.


ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ | ΧΑΡΤΕΣ | ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ