Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών
Περιεχόμενο κάθε μαθήματος
      Πρόλογος

 

Το παρόν εγχειρίδιο φτιάχτηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα βοήθημα προς τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των χαρτών.

Αφορμή της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η έλλειψη ειδικών ασκήσεων σε χάρτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάγκη που εκφράστηκε από εκπαιδευτικούς για επιπλέον ασκήσεις σε χάρτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν κάποιες επιπλέον ασκήσεις κατά τη διδασκαλία των χαρτών στο μάθημα της Γεωγραφίας αλλά, όπως λένε και οι ίδιοι "θέλω να κάνω κάτι παραπάνω αλλά δεν ξέρω τί και πώς".

Από έρευνες που έχουν γίνει έχει φανεί ότι η διδασκαλία των χαρτών στο δημοτικό σχολείο δεν είναι επαρκής. Οι μαθητές βλέπουν μικρό αριθμό χαρτών, και μάλιστα χωρίς μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Οι σύγχρονες απόψεις της γήϊνης επιφάνειας λείπουν παντελώς από τα σχολεία (δορυφορικές εικόνες σε αναλογική μορφή) και δεν έχει γίνει επαρκής πρακτική άσκηση των μαθητών πάνω σε χάρτες.

Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται έτοιμοι να προσεγγίσουν διδακτικά το αντικείμενο των χαρτών και τα συναφή με αυτό θέματα (π.χ. προσανατολισμός -θεωρεία και πράξη, ανάγλυφο κλπ.) με αποτέλεσμα να παρέχονται γνώσεις οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν από τους μαθητές στην πράξη.

Η παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί στο να προσφέρει κάποια βοήθεια μέσω ασκήσεων, οι οποίες μπορούν να γίνουν μέσα στην αίθουσα, ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν κάποια από τα θέματα που αφορούν τους χάρτες.

 

 


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ