Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών
Περιεχόμενο κάθε μαθήματος

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

 

Οι χάρτες αυτοί παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις της ίδιας περιοχής - το νομό Χαλκιδικής.

 

Ο πρώτος χάρτης παρουσιάζει μια δορυφορική εικόνα της ευρύτερης περιοχής του νομού, όπου ξεχωρίζει η ακτογραμμή από την ξηρά - το σημείο που ενώνεται η ξηρά με τη θάλασσα. Η εικόνα αυτή έχει ληφθεί από τον δορυφόρο Landsat 5 TM.

Ο δεύτερος χάρτης παρουσιάζει τον τοπογραφικό χάρτη του νομού Χαλκιδικής.

Ο τρίτος χάρτης παρουσιάζει το οδικό δίκτυο και τους χειμάρρους που αποστραγγίζουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Τέλος, υπάρχει μία σειρά από τρισδιάστατες απεικονίσεις που παρουσιάζουν από διαφορετικές διευθύνσεις το νομό, ώστε να μπορεί ο μαθητής να δει πιο παραστατικά την τρίτη διάσταση.

 

Οι τρεις αυτοί χάρτες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στο παιδί να τους συγκρίνει μεταξύ τους και να περάσει έτσι από την πραγματικότητα που του παρέχει η δορυφορική εικόνα στη δυδιάστατη απεικόνιση του χάρτη και από εκεί στην τρισδιάστατη απεικόνιση. Τέλος, ο χάρτης που δείχνει μόνο το οδικό δίκτυο και τους χειμάρρους μπορεί να συγκριθεί με τις άλλες τρεις απεικονίσεις για να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τα στοιχεία απεικόνισης κάθε χάρτη.

Κανένας χάρτης δεν έχει νόημα αν ο χρήστης δεν μπορεί να συνδέσει τα σύμβολα και ό,τι φαίνεται στο χάρτη με την πραγματικότητα ενός τόπου. Για τους μαθητές αυτής της ηλικίας το να μπορέσουν να περάσουν απο την πραγματικότητα στο συμβολισμό είναι ένα σοβαρό πνευματικό βήμα και ένα καθοριστικό σημείο της διδακτικής ακολουθίας (διαδικασίας).

 

Παρουσιάζοντας αυτούς τους διαφορετικούς χάρτες, που δείχνουν την ίδια περιοχή, γίνεται φανερό ότι το θέμα ενός χάρτη αποτελεί σοβαρή διαδικασία επιλογής.

 

Ενα δίδαγμα αποτελεί το ότι μπορούν να υπάρχουν πολλών ειδών χάρτες για την ίδια περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά σε ένα και μόνο χάρτη διότι αυτός θα ήταν πάρα πολύ πολύπλοκος και δυσανάγνωστος. Γι’αυτό οι χαρτογράφοι έχουν κατασκευάσει πολλών ειδών χάρτες.

 

Ακόμη, με την ευκαιρία που δίνουν αυτοί οι χάρτες, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε χάρτης έχει το δικό του υπόμνημα. Για να καταλάβουμε το σκοπό που εξυπηρετεί κάθε χάρτης πρέπει να διαβάσουμε το υπόμνημά του.

 

Οι χάρτες δεν αποτελούν μία εικαστική απεικόνιση ενός τόπου πάνω σε ένα φύλο χαρτιού. Εχουν το δικό τους τρόπο κατασκευής, τον οποίο πρέπει κανείς να γνωρίζει ώστε να μπορεί να τους χρησιμοποιεί σωστά, αντλώντας τα στοιχεία εκείνα που πραγματικά αποδίδονται σωστά. Πίσω λοιπόν από κάθε χάρτη κρύβεται μία ολόκληρη επιστήμη, η επιστήμη της χαρτογραφίας, η οποία προσπαθεί να αποδώσει όσο πιο πιστά μπορεί τον κόσμο που ζούμε. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές οι οποίες βασίζονται στα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Ετσι, προέκυψαν οι διάφοροι τρόποι απεικόνισης της επιφάνειας της γης με τη βοήθεια των διαφορετικών χαρτογραφικών προβολών.

 


Home | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ