Η χρήση των χαρτών στο σχολείο
Οι χάρτες
Χαρτογραφικές Προβολές
Οι Προβολές των σχολικών χαρτών
Περιεχόμενο κάθε μαθήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κάθε μάθημα αναπτύσσεται σε στάδια και περιέχει και μια άσκηση για τους μαθητές, η οποία χειρίζεται πληροφορίες σχετικές με χάρτες.

 

Πριν ξεκινήσει ο δάσκαλος τα μαθήματα θα πρέπει να έχει βγάλει αντίγραφα όλων των χαρτών και απεικονίσεων για κάθε μαθητή. Οι χάρτες αυτοί θα χρειαστούν και στα τέσσερα μαθήματα.

 

   

 • Μάθημα 1ο. Ζητάει από τους μαθητές να σκεφτούν πόσα και ποιά διαφορετικά είδη χαρτών έχουν δεί ή/και γνωρίζουν. Μετά εισάγει τους μαθητές στη φωτογραφία και το τοπογραφικό χάρτη που έχει μπροστά του κάθε μαθητής.

   

   

 • Μάθημα 2ο. Παρουσιάζει κάποιες βασικές πληροφορίες με τις οποίες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές για να διαβάσουν ένα χάρτη, όπως τον προσανατολισμό, την κλίμακα, τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

   

   

 • Μάθημα 3ο. Θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν ότι διαφορετικού περιεχομένου χάρτες μπορούν να τονίσουν και διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά και ανθρώπινα κατασκευάσματα. Το υπόμνημα είναι το κλειδί για να μπορέσει κανείς να ξεκλειδώσει τα μυστικά ενός χάρτη.

   

   

 • Μάθημα 4ο. Ασχολείται με τους τοπογραφικούς χάρτες. Βοηθάει να καταλάβουν οι μαθητές πως ένας δυδιάστατος χάρτης μπορεί να αναπαριστάνει μια τρισδιάστατη επιφάνεια.

 

 


ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ | ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ | ΧΑΡΤΕΣ | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ