Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(Περιέχει τέσσερα μαθήματα - ασκήσεις για τη διδασκαλία των χαρτών)

 Περιεχόμενα

Στοιχεία - κλειδιά του μαθήματος

Σύνδεση του μαθήματος με τα γεωγραφικά θέματα

Απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για το μάθημα

Μέθοδος διδασκαλίας του μαθήματος

Επιπλέον δραστηριότητες

Ασκηση 1η - Εισαγωγή στους χάρτες

 ý

Σημαντικά σημεία του μαθήματος

Ποιά σχέση έχει το μάθημα αυτό με τα θέματα της γεωγραφίας

Απαραίτητα υλικά για το μάθημα

Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος

α) Διεύθυνση

β) Γεωγραφικές Συντεταγμένες

γ) Κλίμακα

Επιπλέον δραστηριότητες

Ασκηση 2η  Απαραίτητες γνώσεις για την ανάγνωση ενός χάρτη

 ý

Σημαντικά σημεία του μαθήματος
Πώς σχετίζεται το μάθημα αυτό με τα γεωγραφικά θέματα
Απαραίτητα υλικά για το μάθημα
Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος
Ζητήστε να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις και να συμπληρώσουν την Ασκηση 3

Ζητήστε να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις και να συμπληρώσουν την Ασκηση 3 βλέποντας τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και τον τοπογραφικό τους χάρτη

Ζητήστε να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις και να συμπληρώσουν την Ασκηση 3 βλέποντας τον τοπογραφικό τους χάρτη

Ασκηση 3η - Τί μπορείτε να μάθετε από ένα χάρτη

 ý

Σημαντικά σημεία του μαθήματος

Πώς σχετίζεται το μάθημα αυτό με τα γεωγραφικά θέματα

Απαραίτητα υλικά για το μάθημα

Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος
Ζητήστε να απαντήσουν στην Ασκηση 4 τις παρακάτω ερωτήσεις

Ασκηση 4η - Πώς να διαβάσετε ένα τοπογραφικό χάρτη

 

 

 

 


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΠΡΟΛΟΓΟΣ | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ