1.      Τίτλος: Οι νομοί της Ελλάδας

2.      Σκοποί:

1)      Τα παιδιά να γνωρίζουν αρκετούς νομούς και τις πρωτεύουσές τους, και να μπορούν να τις εντοπίζουν στον χάρτη χρησιμοποιώντας τα σημεία του ορίζοντα για να προσανατολιστούν.

2)      Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αρμοδιότητες των Νομών & των Δήμων.

3)      Να είναι σε θέση να εντοπίζουν στον χάρτη κάποιες από τις σπουδαιότερες πόλεις των νομών της Ελλάδας και να αναφέρουν σύντομα το λόγο σπουδαιότητάς τους.

3. Βοηθήματα & Βιβλιογραφία:

1)      Σχολικό βιβλίο της Ε’ Δημοτικού

2)      Σχολικός Άτλας (Γεωφυσικός-Πολιτικός)

3)      www.ethnos.gr/article.asp?catid=11564,

4)       www.google.gr/pictures  

5)      http://users.auth.gr/~labrinos/www.eled.auth.gr/geography/gr prefectures.jpg

  

 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

Σύνδεση με το βιβλίο της Δ’ Δημοτικού « Μελέτη του Περιβάλλοντος» (2ο & 3ο κεφάλαιο) και με το κεφάλαιο Γεωγραφίας της Ε’ Δημοτικού «Τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα και οι Περιφέρειες».

 

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ

Α)  Για μη εξοπλισμένα σχολεία: πολιτικός χάρτης της Ελλάδας, σχολικό βιβλίο,

Απόκομμα  από εφημερίδα ή περιοδικό που να αναφέρεται στις νομαρχιακές εκλογές,  ανθρωπάκια και ταμπέλες από χαρτόνι ( τα οποία βοηθούν στην αναπαράσταση της δουλειάς των διοικητικών προσώπων)*, παιχνίδι με κάρτες γραμμένες με τα ονόματα των σημαντικότερων πόλεων της Ελλάδας.

Β)   Για εξοπλισμένα σχολεία: ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολέας για την προβολή του πολιτικού χάρτη της Ελλάδας, άρθρα από ηλεκτρονικές εφημερίδες, διαφάνεια με την ζωγραφιά ενός δέντρου το οποίο παρομοιάζουμε με το γεωγραφικό διαμέρισμα, ταινία DVD με την περιγραφή των  στοιχείων των σημαντικότερων πόλεων της Ελλάδας. 

 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΕΣΑ

Βήμα 1: Νομοί και Πρωτεύουσες

Διάλεξη- ερωτήσεις-

Εργασία πάνω στον χάρτη

Πολιτικός χάρτης & Σχολικό βιβλίο (ή εναλλακτικά με τη βοήθεια προβολέα και Η/Υ)

Βήμα 2: Διοικητική διάρθρωση των γεωγραφικών διαμερισμάτων (νομοί-δήμοι)

Πρόκληση διαλόγου με τη χρήση οπτικού υλικού

Χειροτεχνίες και άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες ή εναλλακτικά, εικονική αναπαράσταση της διοικητικής διάρθρωσης των Γ.Δ σε διαφάνειες

Βήμα 3: Άλλες σημαντικές πόλεις της Ελλάδας ανά νομούς και  η σημασία τους.

Διάλογος μέσω παιχνιδιού ή εναλλακτικά

προβολή ταινίας μικρής διάρκειας και εντοπισμός πόλεων στον χάρτη.

Κάρτες με τα ονόματα των πόλεων- Χάρτης ή εναλλακτικά, DVD ταινία με τις πόλεις.

 

7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας που να έχει ασκήσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό, τα παιδιά, έχουν καταλάβει αυτό που τους έχει διδαχθεί.

 

ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

1)             Για το κομμάτι που σχετίζεται με την γνώση των νομών και των πρωτευουσών τους, δίνουμε στα παιδιά έναν χάρτη με 4-5 κενά, τους δίνουμε μερικά ονόματα από νομούς και τους ζητάμε να συμπληρώσουν τα κενά με κάποια από αυτά.

2)             Για το κομμάτι που σχετίζεται με την Διοικητική Διάρθρωση των γεωγραφικών διαμερισμάτων δίνουμε στα παιδιά ένα κείμενο, με κενά, που να μιλάει για τον ρόλο των νομών και των δήμων. Σε αυτό το κείμενο, στη θέση των λέξεων-κλειδιών, έχουμε βάλει κενά τα οποία θα πρέπει τα παιδιά να συμπληρώσουν με τις λέξεις που θα τους δοθούν.

3)             Για  το κομμάτι που έχει σχέση με την μάθηση των πόλεων της Ελλάδας με μεγάλη σημασία, δίνουμε στα παιδιά να κάνουν μια αντιστοίχηση ανάμεσα σε ορισμένες πόλεις από αυτές και στους νομούς στους οποίους ανήκουν.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1)      Στο τελευταίο φύλλο σας δίνεται ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας. Πάνω του κάποιοι νομοί απουσιάζουν.

Οι νομοί είναι οι εξής: Χαλκιδικής, Ρεθύμνης, Καστοριάς, Ροδόπης, Δωδεκανήσου, Καρδίτσας, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας.

Τοποθετείστε τον σωστό νομό στη σωστή θέση

 

2)     Συμπληρώστε τα κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις με τις εξής λέξεις: ( χώρας, δήμους, νομούς, γεωγραφικού διαμερίσματος, νομών, γεωγραφικά διαμερίσματα, δήμων)

΄΄ Τα __________________  _________________ αποτελούνται από περισσότερους από ένα ___________ και αυτοί με την σειρά τους από __________. Ο λόγος της ύπαρξης των __________ και των ___________ είναι η ευκολότερη οργάνωση ενός _____________________  ____________________ και η καλύτερη διοίκηση όλης της _______________.΄΄

 

 

3)                            Αντιστοιχίστε τις παρακάτω πόλεις στους νομούς που ανήκουν.
  

 Πόλη                                                  Νομός             

 

 1Σιάτιστα                                          Α Τρικάλων
2 Έδεσσα                                             Β Αιτωλοακαρνανίας
3 Καλαμπάκα                                       Γ Κοζάνης
4 Σητεία                                              Δ Λασιθίου
5 Σουφλί                                             Ε Πέλλας        

6 Αμφιλοχία                                         Ζ Έβρου