Τίτλος: Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

        Η κατανόηση της ζωής-βιοποικιλότητας στα ποτάμια και τις λίμνες και της χρησιμότητας του νερού. Ακόμη, μέρος του βασικού στόχου αποτελεί και ο προβληματισμός των παιδιών για τις αρνητικές συνέπειες των ανθρώπινων επεμβάσεων στη φύση αλλά και η πρόταση λύσεων για την προστασία των υδάτινων πηγών.

 

 

Σύνδεση με άλλα κεφάλαια της Γεωγραφίας

Το μάθημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με τα μαθήματα: Τα ποτάμια της Ελλάδας, Οι λίμνες της Ελλάδας, Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας, Η βλάστηση της Ελλάδας, κ.α.

 

Απαραίτητα Υλικά

Χάρτης ανάγλυφου της Ελλάδας(υπάρχει και σε προηγούμενα μαθήματα του σχολικού βιβλίου), προβολέας, φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο, υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, πρόγραμμα PowerPoint (για την παρουσίαση φωτογραφιών και βιντεο), κολάζ, φωτογραφίες για κολάζ, τετράδιο εργασιών, φυλλάδια με τις ασκήσεις-δραστηριότητες.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας

 

1.   Απευθυνόμενοι στους μαθητές, η αρχή γίνεται με ερωτήσεις σχετικές με την χρήση αλλά και την χρησιμότητα του νερού στη ζωή μας. Αυτό επιτρέπει την αρχή ενός διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων με τους μαθητές, ώστε να φανούν οι υπάρχουσες γνώσεις τους και πάνω σε αυτές να χτιστεί η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί η διδασκαλία του μαθήματος.

 

2.   Με τον παραπάνω διάλογο μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για την ανάγκη της συνετής χρήσης του γλυκού νερού και της προστασίας των υδάτινων πηγών.

 

3.   Έπειτα ακολουθεί μια γενική συζήτηση για τις τεχνητές λίμνες, στη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να αναφερθούν οι αρνητικές και οι θετικές συνέπειες της δημιουργίας τους(οι οποίες αφορούν άμεσα το μάθημά μας).

 

4.   Από την άλλη μεριά, αναγκαία είναι και η αναφορά στις αποξηράνσεις και στα αρνητικά και θετικά που αυτές επιφέρουν.

 

5.   Τέλος, το κείμενο Αν θέλεις διάβασε και αυτό παρέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την λίμνη Κερκίνη. Με αφορμή αυτό , πέρα από τη Λίμνη Κερκίνη, μπορεί να γίνει αναφορά γενικά στη ζωή σε ποτάμια και λίμνες.(βιοποικιλότητα, φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί, άνθρωποι, κ.α.).

 

Δραστηριότητες

 

Ατομικές

1.   Η άσκηση 3 από το τετράδιο εργασιών, με κάποιες διαφοροποιήσεις:

Τα χημικά λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες μεταφέρονται από τη βροχή προς τους ποταμούς και τις λίμνες, με αποτέλεσμα να μολύνονται τα νερά τους. Με βάση τα όσα διδαχτήκατε, σκεφτείτε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας μόλυνσης στα ποτάμια και τις λίμνες; Μόνο ο άνθρωπος θα επηρεαστεί;

 

1.   Αντιστοίχιση λέξεων-εννοιών, μέσα από το κείμενο, με τη σημασία τους και τους ορισμούς τους.

 

2.   Προτάσεις Σωστού-Λάθους

 

Ομαδική

Χωρίζεται η τάξη σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα κολάζ με φωτογραφίες και εικόνες για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που θα της ζητηθεί. Οι κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι διάφορες, όπως π.χ. αποδημητικά πουλιά, τα ψάρια της λίμνης, σπάνια είδη πτηνών, θηλαστικά υπό εξαφάνιση, πουλιά υπό εξαφάνιση, κ.α.