12ΥΖ08 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ (7ο εξάμηνο)


Οδηγός του μαθήματος (pdf)

Εξεταστέα Ύλη Φεβρουαρίου Σεπτεμβρίου

e-syllabus στα ελληνικά

e-syllabus in english (Please note: this course is taught in greek only)


Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα καταχωρείται εβδομαδιαία στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων E-learning (Moodle). 

Η δυνατότητα πρόσβασης παρέχεται αυτόματα μόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γραμματείας του Τμήματος . Για την είσοδο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6300