ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μεταπτυχιακό)


ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οδηγός του μαθήματος 

e-syllabus στα ελληνικά

e-syllabus in english (Please note: this course is taught in greek only)


Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα καταχωρείται εβδομαδιαία στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων E-learning (Moodle). 

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ που δικαιούνται να δηλώσουν το μάθημα.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5305