1. Η αγάπη προς τον εαυτό μας προυπόθεση για την αγάπη στους άλλους

 

                     2. Love to ourselves  as condition of love to the other

 

 

3. Prof. Dr. Ioannis Kogoulis, Religion als Wahrnehmung

Orthodoxe Perspektiven I, στο :   Religion als Wahrnehmung, Konzepte und Praxis in unterschiedlichen Kulturen und Kirchen, Forum religionspaedagogik interkulturell, Engelbert Gross  (Hg), Band 8, Lit Verlag, Berlin 2006.

 

 4.Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

στο : Σπουδή στην κατακόρυφη και οριζόντια κοινωνικότητα-Τιμητικός τόμος στον ομότιμο

Καθηγητή Βασίλειο Γιούλτση, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007.

 

 

5. Ελληνορθόδοξη Παιδεία, Παγκοσμιοποίηση και Παγκοσμιότητα

στο : Ηπειρώτικα Γράμματα, Έκδοση της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2003.

6. Διαπροσωπική Επικοινωνία Διδάσκοντος και Διδασκομένου και Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή

στο : Ηπειρώτικα Γράμματα, Έκδοση της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2002.

 

 

7. Χριστιανική Παιδαγωγική

στο : Λεξικό της Παιδαγωγικής, Επιμέλεια Παναγιώτη Ξωχέλλη, εκδ. Αδελφοί Κυριακίδη, Αθήνα 2007.

 

 

8. Ηθική Αγωγή

στο : Λεξικό της Παιδαγωγικής, Επιμέλεια Παναγιώτη Ξωχέλλη, εκδ. Αδελφοί Κυριακίδη, Αθήνα 2007.

9.«Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημόσιο Σχολείο »

Διαπιστώσεις και προοπτικές

 

στον Χαριστήριο Τόμο «Φιόρα Τιμής για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β’ Συνετό»