ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ

ENGLISH VERSION

KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όνομα πατέρα:   Βασίλειος

Ημερομηνία γέννησης 1948

Δ/νση κατοικίας    Κεραμοπούλου 11

Ταχ. Κώδ.:  546 22

Πόλη:   Θεσσαλονίκη

Τηλ.:   2310.996961 

e-mail:  kogoulis@theo.auth.gr 

Τομείς δραστηριότητας:

 1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

 2. Διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητάς μου (Παιδαγωγική κ.λ.π.) στις Σχολές επιμόρφωσης λειτουργών Μέσης εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) Καβάλας, Λαρισας, Θεσσαλονίκης και στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ) Θεσσαλονίκης

 3. Συμμετοχή σε επιστημονικά, Παιδαγωγικά και Θεολογικά συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού

Τίτλοι Σπουδών: Απονεμήθηκε από Πανεπιστήμιο.:

 1. Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 2. Μετεκπαίδευση στα Πανεπιστήμια Regensburg, Freiburg και Mϋnster Γερμανίας στην Παιδαγωγική, στη Χριστιανική Παιδαγωγική και στην Ψυχολογία

 3.  Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 4. Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατά τα έτη 2003-2004 και 2004-2005

 5. Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατά τα έτη 2006-2010.

 

Ειδίκευση : Παιδαγωγική

Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Ρουμανικά

 

Η επιστημονική ερευνητική και διδακτική δράση

Η επιστημονική - ερευνητική και διδακτική δράση περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους:

Α. Παιδαγωγική: Σε αυτόν εντάσσεται το διδακτικό σύγγραμμα Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Καθώς και η Η ηθική αγωγή στην παιδική ηλικία, στο οποίο εν συντομία γίνεται αναφορά στο υποκείμενο και τους προσανατολισμούς της αγωγής. Επίσης περιλαμβάνονται οι επιστημονικές έρευνες: Ο θεολόγος καθηγητής και η επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση Εμπειρική έρευνα-, Ο δάσκαλος και η Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των μαθητών του Δημοτικού σχολείου -Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση-. Στα παραπάνω έργα ερευνάται ο φορέας της αγωγής, ο Παιδαγωγός.

Δίδαξα και διδάσκω το μάθημα Εισαγωγή στην Παιδαγωγική σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας.

Δίδαξα το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο στις ΣΕΛΜΕ Λάρισας και Καβάλας και στο Α΄ ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

 

Β. Διδακτική Μεθοδολογία με ιδιαίτερη έμφαση στη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών: Σε αυτόν εντάσσονται τα βιβλία: Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και το διδακτικό σύγγραμμα Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δίδαξα από το 1975 (έτος θέσπισης) σε φοιτητές στην Πρακτική Άσκηση, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα σπουδών και αφορά στο υποχρεωτικό μάθημα: Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών. Συνόδευσα ομάδες φοιτητών στα σχολεία για να έλθουν σε επικοινωνία με τη Διδακτική πράξη. Διδάσκω το μάθημαΔιδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών σε προπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας.  

Δίδαξα για πολλά χρόνια στους μετεκπαιδευόμενους Θεολόγους το μάθημα: Διδακτική των Θρησκευτικών στις ΣΕΛΜΕ και στα ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καβάλας.

Δίδαξα το κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα Γενική Διδακτική.

Διδάσκω το κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση.

Δίδαξα και διδάσκω σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Μαθήματος Θρησκευτικών.

 

Γ. Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης: Σε αυτόν εντάσσονται τα βιβλία: Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση εκπαίδευση (1833-1932) Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης- και Το μάθημα των Θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση κατά την πεντηκονταετία 1932-1982 Ιστορικοπαιδαγωγική προσέγγιση και συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης.

Δίδαξα και διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο το κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση εκπαίδευση.  

 

Δ. Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική με έμφαση στη Λατρευτική και μυστηριακή αγωγή των παιδιών και των εφήβων: Σε αυτόν εντάσσεται το διδακτικό σύγγραμμα: Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική και οι επιστημονικές έρευνες Η Ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδική ηλικία των 6-12 ετών (Διδακτορική διατριβή) και ο Ο εκκλησιασμός των μαθητών Συμβολή στη λατρευτική αγωγή. Επίσης εντάσσονται τα βιβλία που κυκλοφόρησαν στη σειρά Θεία λατρεία και Παιδεία, τα οποία εκδόθηκαν σε συνεργασία με  δύο άλλους συναδέλφους.

Δίδαξα και διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο το υποχρεωτικό μάθημα: Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική και το κατ επιλογή υποχρεωτικό: Λατρευτική αγωγή στην παιδική και εφηβική ηλικία.

 

 

Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια με ομάδες Μεταπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος Θεολογίας

 

(Sokrates- Προσεμινάριο) Εντατικό Σεμινάριο, Βιέννη 1997

Εισαγωγή στη διαπολιτισμική μάθηση στο σχολείο στα πλαίσια της χριστιανοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης

Εισήγηση: Η ενοριακή εκκλησιαστική Κατήχηση στον ελληνική χώρο και η διαπολιτισμική μάθηση

 Εισήγηση: Διαπολιτισμική και διαθρησκειακή μάθηση στο πλαίσιο της χριστιανοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο 1, Βιέννη 2001

Ισλάμ και Χριστιανισμός

Εισήγηση: Τουρκία- Η χώρα των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο 2, Θεσσαλονίκη 2002

Οικολογία και Περιβάλλον

Εισήγηση: Η διδασκαλία της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας ως περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο 3, Freiburg 2003

Μάθηση χωρίς σύνορα

Εισήγηση: Διαπροσωπική επικοινωνία, μάθηση χωρίς σύνορα και η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Βασικές προϋποθέσεις

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο Ι, Wien 2005

Η Ψυχή της Ευρώπης

Εισήγηση: Διαπολιτισμική εκπαίδευση στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο ΙΙ, Ede Netherlands 2006

Η Ψυχή της Ευρώπης

Εισήγηση: Αρχαίες ειδωλολατρικές θρησκείες στη σύγχρονη Ευρώπη η περίπτωση της αναβίωσής τους στην Ελλάδα σήμερα

 

Sokrates (Erasmus) Εντατικό Σεμινάριο 4, Tilburg Netherlands 2006

Συμβολή της Θρησκευτικής Αγωγής στην Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

Εισήγηση: Διαφορετικότητα, παγκοσμιοποίηση, οικουμενισμός και οικουμενική εκπαίδευση

 

Εργασίες Α΄Αυτοδύναμες:

 1. Αι κοινωνικαί μορφαί διδασκαλίας και το μάθημα των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 1976 ανατ. περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς" 58 1975) σσ.18

 2. Ηθική ανάπτυξις εις την παιδικήν ηλικίαν,Θεσσαλονίκη 1976, σσ.35

 3. Μεθοδολογικά προβλήματα κατά την χρησιμοποίησιν εις το θρησκευτικόν μάθημα της συγχρόνου λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη1977, ανατ. από το περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς" 60(1971) σσ.14

 4. Κριτική στο διδακτικό βιβλίο Α΄Γυμνασίου "Ο Λόγος του Θεού" στο συλλογικό τόμο Π.Καζλάρη, Ι.Κογκούλη, Ν.Τζουμάκα, Γ.Τσανανά, Τα διδακτικά βιβλία των Θρησκευτικών του Γυμνασίου Λυκείου (μια κριτική), Θεσσαλονίκη 1979 σσ.

 5. Η ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν των 6-13 ετών. Ορθόδοξος θεώρησις και συμβολή εις την Μυστηριακήν αγωγήν, Θεσσαλονίκη 1980 σσ. 175

 6. Η Διδασκαλία με εποπτικά μέσα, Θεσσαλονίκη 1981, ανατ. από το περιοδ. "Μελέτες" 12 (1981) σσ.15

 7. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Έκδοση Ε΄, Θεσσαλονίκη2003,σσ.420

 8. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα (Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση), Θεσσαλονίκη 1984. σσ.120

 9. Προβλήματα Ειδικής Διδακτικής του Θρησκευτικού μαθήματος, Θεσσαλονίκη 1985, σσ.124

 10.Το μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση (1833- 1932). Συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1985, σσ.162

 11.Το μάθημα των Θρησκευτικών προαιρετικό ή υποχρεωτικό ανατ. από το περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 70(1987), σσ.5

 12.Θεία λατρεία, αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών και εκκλησιαστική ζωή των μαθητών, ανατ. από το περιοδ. "Κοινωνία" 31(1988), Αθήνα, σσ.8

 13.Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση εκπαίδευση κατά την πεντηκονταετία 1932-1982 (ιστορικοπαιδαγωγική προσέγγιση και συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης), Θεσσαλονίκη 1989, σσ.183

 14.Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Β΄έκδοση,  Θεσσαλονίκη 2000,σσ.426

 15.Διδακτική των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.188

 16.Άρθρα: Κατήχηση, Κατηχητικό σχολείο, Οικουμενική αγωγή, στην Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εγκυκλοπαιδεία-λεξικό,Έκδ.Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1989

 17.Ο εκκλησιασμός των μαθητών (συμβολή στη λατρευτική αγωγή), Θεσσαλονίκη 1992, σσ.245

 18.Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Μέση εκπαίδευση (θέση-προοπτικές), περιοδ. "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1992

 19.Το Ισλάμ  στα  βιβλία των θρησκευτικών  Βασικής και Μέσης εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1833-1982 (στο συλλογικό τόμο Το Ισλάμ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος, Επιμέλεια Ν.Ζαχαρόπουλος - Γ. Ζιάκας, Θεσσαλονίκη, 1996, σσ. 16)

 20.Ο Θεολόγος καθηγητής και η επιστημονική και ψυχοπαιδαγωγική του κατάρτιση (εμπειρική έρευνα), Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 108

 21.Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 204

 22. Ηθικοθρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή στην παιδική ηλικία στο Καιρός, αφιέρωμα στον Καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόϊκο, τ.4, Θεσσαλονίκη 1994

 23. Ο δάσκαλος και η Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 176

 24. Η διαπροσωπική εμπιστοσύνη στην Παιδαγωγική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και οι τρεις Ιεράρχες, Λόγος πανηγυρικός που εκφωνήσθηκε κατά την εορτή των τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 13

 25. Η θεανθρώπινη διάσταση της Ορθοδόξου παιδείας, στο Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου θεολογικού συνεδρίου, Η εκκλησία ενώπιον των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, Αθήνα 2000, σσ. 12Β΄ 

 26. Διαπροσωπική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, περιοδ.Ηπειρωτικά γράμματα , Τ.Β (2002), σ. 223-241.

 27. Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα 2003.  Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακιδη α.ε.

          28. Η Θεολογική και Παιδαγωγική κατάρτιση των δασκάλων και θεολόγων καθηγητών ως βασική προϋπόθεση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  στο: Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, Βόλος - 17 Μαΐου 2004, -Εισηγήσεις Σεμιναρίου - Αθήνα 2005.

         29. Εκκλησιαστική εκπαίδευση, Προοπτικές αναβάθμισης και ανάπτυξής της - Μια πρώτη προσέγγιση , Ανάτυπο απ' το περιόδ. "Κοινωνία", τευχ. 4/2004, Αθήνα 2004.

         30. Διαπροσωπική επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου και Ορθόδοξη Χριστιανική αγωγή, στο: "Θεολογία και κόσμος σε διάλογο" Τιμητικός τόμος  στον Γεώργιο Ι. Μαντζαρίδη, Θεσσαλονίκη, 2004.

            31. Ελληνορθόδοξη παιδεία, παγκοσμιότητα και παγκοσμιοποίηση στο: Ηπειρωτικά γράμματα 2(2003), σ. 225-241

          32.Religion als Wahrnehmung Orthodoxe Perspektiven I, στο :   Religion als Wahrnehmung, Konzepte und Praxis in unterschiedlichen Kulturen und Kirchen, Forum religionspaedagogik interkulturell, Engelbert Gross  (Hg), Band 8, Lit Verlag, Berlin 2006.

 

 

Σε συνεργασία με άλλους: 

 1 Θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θεσσαλονίκη 1989,σσ.293 (Ι.Κογκούλη, Χ.Οικονόμου. Π.Σκαλτσή)

 2. Το Βάπτισμα (Ι.Κογκούλη, Χ.Οικονόμου, Π.Σκαλτσή), Θεσσαλονίκη 1992, σσ.2613. Ο Γάμος, (Ι.Κογκούλη, Χ.Οικονόμου, Π.Σκαλτσή), Θεσσαλονίκη 1996, σσ.302 

            Γ΄ Σειρές που εκδίδονται υπό τη διεύθυνσή του ή τη συνευθύνη του:

 1. Χριστιανοπαιδαγωγικές μελέτες και έρευνες

             2.Θεία Λατρεία και Παιδεία

 

 

Mέλος Επιστημονικών Εταιρειών : Μέλος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Μέλος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, Μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου της ιδιαιτέρας μου πατρίδας Λάϊστας Ιωαννίνων και πρόεδρός του Μέλος εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.