Κυριάκος Καχριμάνης, καθηγητής Φαρμακευτικής

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάς

τηλ. +02310997666 email: kgk@pharm.auth.gr

WYSIWYG Web Builder