Μαρια

Κατσικίνη

 

 

Αναπλ. Καθ. στο  Τμήμα Φυσικής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Τηλ: 2310 998500

e-mail: katsiki@auth.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

e-COURSE

ΧΡΗΣΙΜΑ WEBSITES

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ WEBSITES