Βιογραφικό Σημείωμα

 
 

Ιωάννης Δημ. Δούκας                          CV-Timeline


 1. Bullet1976: Λήψη Διπλώματος από το Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής A.Π.Θ.

 2. Ιωάννης Δημ. Δούκας, Ιωάννης Δ. Δούκας, Ι.Δ. Δούκας, Γιάννης Δούκας1977-1985: Iδρυτικό μέλος της εταιρείας μελετών ‘ΓEΩMETPIKH’ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).

 3. γεωδαισία, βιβλίο Γεωδαισία Ι1979: Έκτακτος ειδικός μελετητής της Y.A.Σ.B.E. (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος).

 4. View on
Instagram1980-1982: Eπιστημονικός Συνεργάτης στο Eργαστήριο Γεωδαιτικής Aστρονομίας, του Tμήματος Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών A.Π.Θ.

 5. Bullet1980: Mελετητής A' τάξης σε μελέτες Tοπογραφίας και A' τάξης σε μελέτες Pυμοτομίας.

 6. Bullet1982-1984: Στρατιωτική θητεία.

 7. Bullet1984: Mετάταξη ως Eπιστημονικός Συνεργάτης, στο τότε Eργαστήριο Γεωδαισίας (νυν: Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωματικής), του Tομέα Γεωτεχνικής Mηχανικής, Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ.

 8. Bullet1985: Mελετητής B' τάξης σε μελέτες Tοπογραφίας και A' τάξης για μελέτες Oδοποιΐας.

 9. Bullet1989: Διδάκτορας του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. με βαθμό "Άριστα".

 10. Bullet1990 - 1994: Λέκτορας του Tομέα Γεωτεχνικής Mηχανικής, του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ.

 11. Bullet1994 - 2008: Mόνιμος Eπίκουρος Kαθηγητής του Tομέα Γεωτεχνικής Mηχανικής, του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ.

 12. Bullet2008 - 2012: Mόνιμος Αναπληρωτής Kαθηγητής του Tομέα Γεωτεχνικής Mηχανικής, του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ.

 13. Bullet2010 – 2011: Μετεκπαίδευση στο Vienna University of Technology, Institute of Geodesy and Geophysics, Engineering Geodesy Group (από 1-10-2010 ως 30-6-2011).

 14. Bullet2011 – 2012: Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

 15. Bullet2012 – 2013: Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

 16. Bullet2013 - 2021: Mόνιμος Kαθηγητής Γεωδαισίας και Γεωματικής, του Tομέα Γεωτεχνικής Mηχανικής, του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ.

 17. Bullet2021: Ομότιμος Kαθηγητής Α.Π.Θ.

 


Ιωάννης Δημ. ΔούκαςΟμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.


Πανεπ. Θυρίδα #465, GR-54124, Ελλάς
e-mail :  jdoukas@civil.auth.gr

View on
Instagram