Χαράλαμπος Φείδας

Καθηγητής

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

Έρευνα | Μαθήματα | Δημοσιεύσεις

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 ·         Δορυφορική Μετεωρολογία

·          Δορυφορική Κλιματολογία

·          Περιφερειακές Κλιματικές Αλλαγές

·          Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

·          Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για Έρευνες Περιβάλλοντος

 

 

Μαθήματα

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

·     Γενική Μετεωρολογία (Τμήμα Γεωλογίας)

·     Ειδικά θέματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Τμήμα Γεωλογίας)

·     Μετεωρολογία – Κλιματολογία (Τμήμα Βιολογίας)

·     Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία (Τμήμα Μαθηματικών)

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

·     Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Σημ. Λόγω των καθηκόντων του ως Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., διδάσκει μόνο το μάθημα του Π.Μ.Σ.  

 

Βιβλία

 1. Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας (2006). “Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Β. Γκιούδας Εκδοτική, Αθήνα.

 

 Κεφάλαια σε βιβλία 

1.    Καρτάλης Κ., Δ. Ν. Ασημακόπουλος και Χ. Φείδας (1995). Ο ρόλος της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και του κλίματος. Στο: “Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης”, ΓΓΕΤ-Ελληνική Εθνική Επιτροπή Διαστήματος. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995, pp. 349-356.

2.   Καρτάλης Κ., Χ. Φείδας, Ν. Χρυσουλάκης, Ν. Αδακτύλου, Μ. Γκλεζάκου, Μ. Προέδρου, Ε. Νικολογιάννη και Θ. Χατζηχρήστος (1997). Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος του Centre for Earth Observation “Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας”, Αθήνα, 1997.

3.   Φείδας Χ. και Δ. Λάλας (2001). Κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Στο: Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου.  Μ. Μοδινός (εκδότης). Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Εκδόσεις Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Αθήνα, 2001, pp. 197-212.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1.   Topuz Μ., Feidas Η., Karabulut Μ., Trend analysis of precipitation data in Turkey and relations to atmospheric circulation: (1955-2013). Italian Journal of Agrometeorology, (2): 91-107, 2020; DOI: 10.13128/ijam-887

2.   Pytharoulis Ι., Kartsios S., Tegoulias I., Feidas H., Miglietta M.M., Matsangouras I., Karacostas Th. (2018) Sensitivity of a Mediterranean Tropical-Like Cyclone to Physical Parameterizations. Atmosphere, 9(11), 436; doi:10.3390/atmos9110436

3.   Vaitis Μ., Feidas H., Symeonidis P., Kopsachilis V., Dalaperas D. Koukourouvli N., Simos D., Taskaris S. (2018) Development of a spatial database and web-GIS for the climate of Greece. Earth Science Informatics, 12(1): 97-115 https://doi.org/10.1007/s12145-018-0351-9

4.   Feidas Η. (2017) Satellite-observed features of a mesoscale convective complex over SE Europe. International Journal of Remote Sensing, 38(22), 6219–6246.

5.   Feidas Η., Porcu F, Puca S, Rinollo A, Lagouvardos C, Kotroni V (2016) Validation of the H-SAF precipitation product H03 over Greece using rain gauge data. Theoretical and Applied Climatology, doi: 10.1007/s00704-016-1981-9

6.     Feidas H. (2016) Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: Recent trends and an update to 2013. Accepted for publication in Theoretical and Applied Climatology

7.     2. Zanis P., E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni , A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas (2015). A transient high resolution regional climate simulation for Greece over the period 1960-2100: Evaluation and future projections. Climate Research, Vol. 64: 123-140.

8.     3. Hilla D.E., J.P. Dubey, J.A. Baroch, S.R. Swafford, V.F. Fournet, D. Hawkins-Cooper, D.G. Pyburn, B.S. Schmit, H.R. Gamblee,K. Pedersen, L.R. Ferreira, S.K. Verma, Y. Ying, O.C.H. Kwok, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2014). Surveillance of feral swine for Trichinella spp. and Toxoplasmagondii in the USA and host-related factors associated with infection. Veterinary Parasitology, DOI/10.1016/j.vetpar.2014.07.026

9.     Kouam M.K., A. Diakou, V. Kantzoura, H. Feidas (2014). An analysis of seroprevalence and risk factors for parasitic infections of economic importance in small ruminants in Greece. The Veterinary Journal, 202: 146-152.

10.  Feidas Η, M.K. Kouam, V. Katzoura, G. Theodoropoulos (2014). Global geographic distribution of Trichinella species and genotypes. Infection, Genetics and Evolution, 26: 255-266.  

11.  Feidas Η., A. Karagiannidis, S. Keppas, M. Vaitis, Th. Kontos, P. Zanis, D. Melas, E. Anadranistakis (2013). Modeling and mapping temperature and precipitation climate data in Greece using topographical and geographical parameters. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-013-1052-4.

12.  Kantzoura V., A. Diakou, M.K. Kouam, H. Feidas, H. 2. Theodoropoulou, G. Theodoropoulos (2013). Seroprevalence and risk factors associated with zoonotic parasitic infections in small ruminants in the Greek temperate environment. Parasitology International, 62: 554 – 560.

13.  Giannakos A., H. Feidas (2012). Classification of convective and stratiform rain based on the spectral and textural features of Meteosat Second Generation infrared data. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-012-0802-z.

14.  Nogareda C., A. Jubert, V. Kantzoura, M.K. Kouam, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2012). Geographical distribution modelling for Neospora caninum and Coxiella burnetii infections in dairy cattle farms in Northeastern Spain. Epidemiology and Infection, 28:1-10.

15.  Kantzoura V, M.K. Kouam, Η. Theodoropoulou, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2012). Prevalence and risk factors of gastrointestinal parasitic infections in small ruminants in the Greek temperate Mediterranean environment. Open Journal of Veterinary Medicine, 2: 25-33.

16.  Feidas, H., A. Giannakos (2011).Classifying convective and stratiform rain using multispectral infrared Meteosat Second Generation satellite data. Theoretical and Applied Climatology, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-011-0557-y

17.  Kolios S. and H. Feidas (2011). An automated nowcasting system of mesoscale convective systems for the Mediterranean basin using Meteosat imagery. Part II: Verification statistics. Meteorological Applications, 20(3): 296 - 307.

18.  Kolios S. and H. Feidas (2011). An automated nowcasting system of mesoscale convective systems for the Mediterranean basin using Meteosat imagery. Part I: System description. Meteorological Applications, 20(3): 287 - 295.

19.  Kantzoura V, M. K. Kouam, Ν. Demiris, H. Feidas, G. Theodoropoulos (2011). Risk factors and geospatial modelling for the presence of Fasciola hepatica infection in sheep and goat farms in the Greek temperate Mediterranean environment. Parasitology, 138: 926–938.

20.  Kantzoura V, M. K. Kouam, H. Feidas, D. Teofanova, G. Theodoropoulos (2011) Geographic distribution modelling for ruminant liver flukes (Fasciola hepatica) in South-eastern Europe. International Journal for Parasitology, 41: 747–753.

21.  Feidas, H., A. Giannakos (2011). Identifying precipitating clouds in Greece using multispectral infrared Meteosat Second Generation satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 104: 25–42. 

22.  Palaiologou P., K. Kalabokidis, D. Haralambopoulos, H. Feidas, H. Polatidis (2011). Wind characteristics and mapping for power production in the island of Lesvos, Greece. Computers and Geosciences, 37: 962–972.

23.  Kolios S. H. Feidas (2010). A warm season climatology of mesoscale convective systems in the Mediterranean basin using satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 102(1): 29-42.

24.  Chrysoulakis N., M. Abrams, H. Feidas, K. Arai (2010) Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete, Greece. International Journal of Remote Sensing, 31(24): 6347–6385.

25.  Feidas H. (2010). Validation of satellite rainfall products over Greece. Theoretical and Applied Climatology, 99(1): 193-216.

26.  Kamarianakis Y., H. Feidas, G. Kokolatos, N. Chrysoulakis, V. Karatzias (2008) Evaluating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression. Environmental Modelling and Software, 23(12): 1438-1447.

27.  Feidas H., G. Kokolatos, A. Negri, M. Manyin, N. Chrysoulakis, Y. Kamarianakis (2007). A validation of an infrared-based satellite algorithm to estimate accumulated rainfall over the Mediterranean basin. Theoretical and Applied Climatology, 95: 91-109.

28.  Feidas H., Th. Kontos, N. Soulakellis, K. Lagouvardos (2007). A GIS tool for the evaluation of the precipitation forecasts of a numerical weather prediction model using satellite data. Computers and Geosciences, 33: 989-1007.

29.  Feidas H., N. Noulopoulou, T. Makrogiannis, E. Bora-Senta (2007). Trend analysis of precipitation time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955 – 2001. Theoretical and Applied Climatology, 87: 155-177.

30.  Feidas H., G. Kokolatos, A. Negri, M. Manyin, N. Chrysoulakis (2006). A TRMM-Calibrated infrared technique for rainfall estimation: Application on rain events over eastern Mediterranean. Advances in Geosciences, 7: 181-188.

31.  Feidas H. (2006). Validating three infrared-based rainfall retrieval algorithms for intense convective activity over Greece. International Journal of Remote Sensing, 27: 2787-2812.

32.   Feidas H., K. Lagouvardos, V. Kotroni and C. Cartalis (2005). Application of three Satellite Techniques in Support of Precipitation Forecasts of a NWP Model. International Journal of Remote Sensing, 24: 5393-5417.

33.  Feidas H., and C. Cartalis. 2005. Application of an Automated Cloud Tracking Algorithm on Satellite Imagery for Tracking and Monitoring Small Mesoscale Convective Cloud Systems. International Journal of Remote Sensing, 26: 1677-1698.

34.  Feidas H, T. Makrogiannis, E. Bora-Senta (2004). Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955–2001. Theoretical and Applied Climatology. In press.

35.  Cartalis C., N. Chrysoulakis, H. Feidas and N. Pitsitakis (2004). Categorization of cold period weather types in Greece on the basis of the photointerpretation of NOAA/AVHRR imagery. International Journal of Remote Sensing, 25: 2951-2977.

36.  Lagouvardos K., V. Kotroni, A. Koussis, Η. Feidas, Α. Buzzi and P. Malguzzi (2003). The meteorological model BOLAM at the National Observatory of Athens: assessment of two-year operational use. Journal of Applied Meteorology, 42: 1667-1678.

37.  Feidas H. (2002). A software tool for monitoring the features of convective cloud systems with the use of Meteosat images. Environmental Modeling & Software Journal, 18: 1-12.

38.  Feidas, H., C. Cartalis and C. Lagouvardos (2002). Temporal simulation of diurnal air temperature and relative humidity at a forested mountainous Site in Attica, Greece. International Journal of Wildland Fire, 11(2): 95-106.

39.  Feidas, H., and C. Cartalis (2001). Monitoring mesoscale convective cloud systems associated with heavy storms with the use of Meteosat imagery. Journal of Applied Meteorology, 40: 491-512.

40.  Cartalis, C., Η. Feidas, Μ. Glezakou, M. Proedrou, N. Chrysoulakis (2001). Use of earth observation in support of environmental impact assessments: Prospects and trends. Environmental Science and Policy, 3: 287-294.

41.  Cartalis, C., D.N. Asimakopoulos and H. Feidas (2000). Categorization of meteorological parameters and systems in support of the assessment of the dispersion of forest fire related air emissions. Toxicological and Environmental Chemistry, 80: 1-9.

42.  Feidas, H., C. Cartalis and Α.P. Cracknell (2000). Use of METEOSAT imagery to define clouds linked with floods in Greece. International Journal of Remote Sensing, 21: 1047-1072.

43.  Cartalis C., C. Varotsos, H. Feidas and A. Katsambas (1992). The impact of air pollution in an urban area on the amount of solar ultraviolet radiation at the surface. Τoxicological and Environmental Chemistry, 36: 195-203.

44.  Varotsos C., C. Cartalis, C. Feidas, E. Gerasi and D.N. Asimakopoulos (1992).  Relationship of ozone and its precursors in the West Coast Air Basin of Athens: a statistical model for the assessment of air quality in an urban area. Atmospheric Research, 28: 41-47.

 

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

1.     Πυθαρούλης Ι., Χ. Φείδας, Θ. Καρακώστας (2012) Μελέτη ενός επεισοδίου αστραπών-κεραυνών με τη βοήθεια υψηλής ανάλυσης προσομοιώσεων. Γεωγραφίες, 20: 51-78

 

 

Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια βιβλίων

(1)      Mitropoulos D., H Feidas (2016) Use of global precipitation measurement’s satellite data for the study of a mesoscale convective system. In “Perspectives on Atmospheric Sciences”, Ed. Karakostas S.T., Bais A.F. and Nastos P., Springer, Vol 1, pp. 623-629, ISBN 978-3-319-35095-0.

(2)      Iliopoulos N., K. Kalabokidis, G. Kallos, H. Feidas, A. Malounis and E. Mavromatidis (2012) Forest Fire Modeling and the Effect of Fire-Weather in Landscape Fire Behavior for the Region of Attica, Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos P., Springer, Vol 1, pp. 131-136, ISBN 978-3-642-29171-5.

(3)      Mystakidis S., P. Zanis, C. Dogras, E. Katragkou, I. Pytharoulis, D. Melas, E. Anadranistakis and H. Feidas (2012) Optimization of a regional climate model for high resolution simulations over Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos P., Springer, Vol 1, pp. 623-629, ISBN 978-3-642-29171-5.

(4)      Marougianni G., Melas D., Kioutsioukis I., Feidas H., Zanis P., Anadranistakis E. (2012) Trend analysis of climatic time series for Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos P., Springer, Vol 1, pp. 583-589, ISBN 978-3-642-29171-5.

(5)      Kolios S., H. Feidas (2012) Nowcasting a Mesoscale Convective System over Greece with a Satellite-based algorithm. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 195-201, ISBN 978-3-642-29171-5.

(6)      Giannakos A., H. Feidas (2012) Delineation of convective and stratiform rainy clouds based on their spectral and textural features on Meteosat data. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 97-102, ISBN 978-3-642-29171-5.

(7)      Feidas H., Karagiannidis A., Keppas S., Marougianni G., Vaitis M., Kontos Th., Kioutsioukis I., Melas D., Zanis P., Anadranistakis Ε. (2012) Relating climatic variables to geographic features in Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 429-436, ISBN 978-3-642-29171-5.

(8)      Feidas H., (2012) Study of a Mesoscale Convective Complex over Balkans with Meteosat data. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 79-85, ISBN 978-3-642-29171-5.

(9)      Φείδας Χ. και Δ. Λάλας (2001). Κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Στο: Η Οικογεωγραφία της Μεσογείου.  Μ. Μοδινός (εκδότης). Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Εκδόσεις Στοχαστής/ΔΙΠΕ, Αθήνα, 2001, pp. 197-212.

(10)   Κ. Καρτάλης, Χ. Φείδας, Ν. Χρυσουλάκης, Ν. Αδακτύλου, Μ. Γκλεζάκου, Μ. Προέδρου, Ε. Νικολογιάννη και Θ. Χατζηχρήστος (1997). Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Centre for Earth Observation “Εκπαίδευση και κατάρτιση στην δορυφορική τηλεπισκόπηση για την υποστήριξη της διάδοσής της στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας”, Αθήνα, 1997.

(11)   Καρτάλης Κ., Δ. Ν. Ασημακόπουλος και Χ. Φείδας (1995). Ο ρόλος της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και του κλίματος. Στο: “Συστήματα παρατήρησης και παρακολούθησης της γης”, ΓΓΕΤ-Ελληνική Εθνική Επιτροπή Διαστήματος. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995, pp. 349-356.

 

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

1.        Topuz M., Feidas H., Karabulut M. (2018) Precipitation Trends in Turkey (1955-2013) and Atmospheric Circulation. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, October 3-6, 2018, Ankara, Turkey

2.        Roupa P., Avgoustoglou Ε., Karacostas Th., Feidas H., Pytharoulis I. (2018) A 10-year climatology of lightning for Thessaly, Greece. 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, Greece, October 15-17, 2018

3.        Pytharoulis I., Kartsios S., Tegoulias I., Feidas H., Matsangouras I.T., Karacostas T., Nastos P.T. (2018) The impact of the model configuration on the simulation of a Mediterranean tropical-like cyclone. 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP 2018), Alexandroupolis, Greece, October 15-17, 2018

4.        Katragkou E., Zanis P., Ntogras C., Marougianni G., Feidas H., Anadranistakis E., Melas D. (2014). A transient high resolution regional climate simulation for Greece for the period 1960-2100. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 509-513

5.        Feidas H., Zanis P., Melas D., Vaitis M., Anadranistakis E., Simeonidis P., Pantelopoulos S., Karagiannidis A.F., Keppas S., Katragkou E., Dogras C., Kioutsioukis I., Soulakellis N., Kontos Th., Koukourouvli N., Kopsachilis V., Simos D., Triantafyllou E., Taskaris S., Voudouris P., Ntalaperas D. (2014) The geographic climate information system Geoclima. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 254-258.

6.        Karagiannidis A.F., Feidas H. (2014) Comparison of six spatial interpolation methods for the estimation of missing daily temperature and precipitation data. COMECAP 2014 e-book of proceedings, Ed. Kanakidou M., Mihalopoulos N. and Nastos. P., Creete University Press, 2014, pp. 456-460.

7.        Giannakos. A., H. Feidas (2012). Precipitation estimation based on spectral and textural features of Meteosat multispectral infrared data. 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. 3-7 September 2012, Sopot, Poland.

8.        Feidas H., A. Karagiannidis, S. Keppas (2012). Improving air temperature and precipitation climatologies in Greece with satellite data. 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference. 3-7 September 2012, Sopot, Poland.

9.        Giannakos A., Feidas H. (2011) Detection of rainy clouds based on their spectral and textural features on Meteosat multispectral infrared data. 2011 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Oslo, Norway, 5 - 9 September 2011

10.    Feidas H. (2011) Study of a mesoscale convective complex over the eastern Mediterranean basin with Meteosat data. 2011 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Oslo, Norway, 5 - 9 September 2011

11.    Iliopoulos N., K. Kalabokidis, G. Kallos, H. Feidas, A. Malounis and E. Mavromatidis (2012). Forest Fire Modeling and the Effect of Fire-Weather in Landscape Fire Behavior for the Region of Attica, Greece. In “Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics”, Ed. Helmis C.G and Nastos. P., Springer, Vol 1, pp. 131-136, ISBN 978-3-642-29171-5.

12.     Ηλιόπουλος Ν., Κ. Καλαμποκίδης, Γ. Κάλλος, Χ. Φείδας, Α. Μαλούνης, Η.  Μαυροματίδης (2010) Μοντελοποίηση δασικής πυρκαγιάς και η επίδραση της πυρο-μετεωρολογίας στη συμπεριφορά της σε κλίμακα τοπίου για την περιοχή της Αττικής. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, pp. 296-302.

13.     Πυθαρούλης Ι., Χ. Φείδας και Θ. Καρακώστας (2010) Μελέτη ενός επεισοδίου αστραπών-κεραυνών με τη βοήθεια υψηλής ανάλυσης προσομοιώσεων. Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, pp. 33-40.

14.     Φείδας Χ., Α. Γιαννακός (2010) Διάκριση των βροχοφόρων νεφών σε δορυφορικές εικόνες Meteosat. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Μαΐου 2010, Πάτρα, pp. 598-607.

15.     Κολιός Σ., Χ. Φείδας (2010) Αυτοματοποιημένο σύστημα βραχείας πρόγνωσης των μέσης κλίμακας καταιγιδοφόρων συστημάτων στη Μεσόγειο με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Μαΐου 2010, Πάτρα, pp. 581-588.

16.     Κolios, S, H. Feidas (2008) Climatic analysis and categorization of the Mesoscale Convective Systems in the Mediterranean basin during the warm season with the use of Meteosat satellite imagery. 2008 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Darmstadt, Germany 8 - 12 September 2008.

17.     Κολιός Σ., Χ. Φείδας (2008) Χαρακτηριστικά των Μέσης Κλίμακας Συστημάτων κατακόρυφης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου κατά τη θερμή περίοδο. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-31 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη, pp. 115-122.

18.     Φείδας Χ (2008) Αξιολόγηση των κλιματικών προϊόντων βροχής του δορυφόρου TRMM στον Ελληνικό χώρο. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-31 Μαίου 2008, Θεσσαλονίκη, pp. 273-280.

19.     Χρυσουλάκης N., Χ. Φείδας, Δ. Βελιανίτης (2007) Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων: Το έργο REALDEMS. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος 2, pp. 357-366.

20.     Κολιός Σ., Χ. Φείδας (2007) Συσχέτιση ηλεκτρικών εκκενώσεων και φασματικών χαρακτηριστικών των νεφών σε δορυφορικές εικόνες METEOSAT-8 στην περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος 1, pp. 315-323.

21.     Φείδας Χ., Γ.  Κοκολάτος, Α. Γιαννακός (2007) Μελέτη της ενδοημερήσιας μεταβολής της βροχόπτωσης στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 4-7 Οκτωβρίου 2007, Αθήνα, Τόμος 1, pp. 383-391.

22.     Φείδας Χ., Θ. Ιωσηφίδης και Ε. Ρούση (2006) Η Συσχέτιση της Εσωτερικής Μετανάστευσης και του Κλίματος στην Ελλάδα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα», 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2006, Μυτιλήνη, pp. 65-67.

23.     Kamarianakis, Y., N. Chrysoulakis, H. Feidas, G. Kokolatos (2006) Comparing rainfall estimates derived from rain gages and satellite images at the eastern Mediterranean region. In proceedings of the 9th AGILE International Conference on Geographic Information Science. 20-22 April, 2006, Visegrád, Hungary, pp. 15-20.

24.     Μακρογιάννης, Τ., Χ. Φείδας (2006) Γεωγραφική κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης στον Ελλαδικό χώρο και κλιματική ανάλυση των τάσεών της. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα , 25-27 Μαΐου 2006, Tόμος Α, σελ. 354-363.

25.     Φείδας, Χ., Γ. Κοκολάτος, Α. Negri, Μ. Manyin, Ν. Χρυσουλάκης (006). Βαθμονόμηση και εφαρμογή μιας υπέρυθρης δορυφορικής τεχνικής εκτίμησης της βροχόπτωσης για την περιοχή της Μεσογείου. Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-27 Μαΐου 2006, Αθήνα, Τόμος Β, σελ. 243-251.

26.     Chrysoulakis, N., Abrams, M., Feidas, H. and Velianitis, D. (2004) Analysis of ASTER Multispectral Stereo Imagery to Produce DEM and Land Cover Databases for Greek Islands: The REALDEMS Project. Στο: Prastacos, P., Cortes, U. De Leon, J. L., Murillo, M. (Eds): Πρακτικά του e-Environment: Progress and Challenge, 30th November -3rd December, San Jose, Costa Rica, pp. 411 – 424.

27.     Φείδας Χ., Χ. Νουλοπούλου, T. Μακρογιάννης και E. Μπόρα-Σέντα (2004) Ανάλυση των τάσεων των χρονοσειρών ύψους βροχής στην Ελλάδα και η σχέση τους με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία: 1955-2001. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 14-17 Οκτωβρίου 2004, Μυτιλήνη, vol. Α΄, pp. 106-113.

28.     Χρυσουλάκης, Ν., M. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Φείδας, Χ. Δομενικιώτης και Ν. Δαλέζιος (2004) Εκτίμηση της ατμοσφαιρικής στατικής ευστάθειας με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Λευκωσία, 27-30 Σεπτεμβρίου 2004, vol. Α΄, pp. 100-108.

29.     Φείδας, Χ., (2004) Εφαρμογή τριών δορυφορικών τεχνικών για την εκτίμηση του ύψους βροχής σε περιπτώσεις εντόνων βροχοπτώσεων στην Ελλάδα. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 27-30 Σεπτεμβρίου 2004, Λευκωσία, vol. Α΄, pp. 86-93.

30.     Φείδας Χ., Θ. Κοντός και Ν. Σουλακέλλης (2002) Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την αξιολόγηση των προγνωστικών πεδίων βροχόπτωσης του μετεωρολογικού μοντέλου BOLAM2000. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, 3-6 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη, vol. B΄, pp. 265-272.

31.     Φείδας Χ., T. Μακρογιάννης και E. Μπόρα-Σέντα (2002) Ανάλυση των τάσεων των χρονοσειρών της θερμοκρασίας του αέρα στην Ελλάδα. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Σεπτεμβρίου 2002, Ιωάννινα, pp. 493-500.

32.     Φείδας Χ. (2002) Εκτίμηση ύψους βροχόπτωσης στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Meteosat. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Σεπτεμβρίου 2002, Ιωάννινα, pp. 484-491.

33.     Feidas H. and D. Lalas (2001) Climatic Changes in Mediterranean: a critical review. Ιn: Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, 3-6 September 2001, Hermoupolis, Syros, Greece, pp. 211-218.

34.     Lagouvardos K., V. Kotroni, C. Feidas, A. Buzzi, P. Malguzzi, A. Koussis (2000) Operational use of the meteorological model BOLAM99 at the National Observatory of Athens. Ιn: Proceedings of the 2nd Plinius Conference on Mediterranean Storms, October 16-18, 2000, Maratea, Italy, pp 187-199.

35.     Λαγουβάρδος Κ., Β. Κοτρώνη, Χ. Φείδας, A. Buzzi και P. Malguzzi (2000) Επιχειρησιακή λειτουργία του μετεωρολογικού  μοντέλου BOLAM99 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, pp. 563-570.

36.     Φείδας Χ. και Δ. Λάλας (2000) Μέθοδος υπολογισμού των βαθμοημερών για την εκτίμηση της κλιματικής διόρθωσης της κατανάλωσης ενέργειας στην Αθήνα. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, pp. 337-344.

37.     Φείδας Χ., Κ. Λαγουβάρδος και Β. Κοτρώνη (2000) Συνδυασμένη χρήση αυτόματου αλγόριθμου δορυφορικής παρακολούθησης νεφικών συστημάτων και αποτελεσμάτων του αριθμητικού μοντέλου ΒΟΛΑΜ99. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, pp. 571-578.

38.     Φείδας Χ. και Κ. Καρτάλης (2000) Αποτύπωση και παρακολούθηση μικρού μεγέθους καταιγιδοφόρων νεφικών συστημάτων με τη βοήθεια εικόνων Meteosat: Εφαρμογή για την περίοδο 26ης και 27ης Ιανουαρίου 1996. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 28-30 Σεπτεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη, pp. 579 - 586.

39.     Φείδας Χ. και Κ. Καρτάλης (1998) Αυτόματος αλγόριθμος παρακολούθησης των καταιγιδοφόρων νεφικών συστημάτων καθώς και αποτύπωσης των χαρακτηριστικών τους με τη βοήθεια των εικόνων Μeteosat: Εφαρμογή σε δυο περιπτώσεις πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 22-25 Σεπτεμβρίου 1998, Αθήνα, pp. 507 - 512.

40.     Feidas H. and C. Cartalis (1998) Use of Meteosat Imagery for Automatic Tracking of Convective Cloud Systems and System Features Monitoring: Application for the Case of Two Flood Incidents in Greece. In: Proceedings of the 9th Conference on Satellite Meteorology and Oceanography, 25 - 29 May 1998, Paris, pp. 412 - 415.

41.     Feidas H. and C. Cartalis (1997) Systematic Classification of Clouds in METEOSAT Imagery for the Definition of Clouds Characteristics in Weather Events Associated with Floods in Greece.  In: Proceedings of the INM/WMO International Symposium on Cyclones and Hazardous Weather in the Mediterranean, 14-17 April 1997, Palma de Mayorca, pp. 95 – 100.

42.     Φείδας Χ. και Κ. Καρτάλης. (1996) Ταξινόμηση των νεφών σε εικόνες METEOSAT για επεισόδιο πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-27 Σεπτεμβρίου 1996, Αθήνα, pp. 175 - 180.

43.     Petrakis M., C. Cartalis, D. Deligiorgi, N. Dalezios, C. Feidas and all (1996) Use of earth observation for agriculture. In: Proceedings of the International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, 24-26 April 1996, Volos, pp. 336-339.

44.     Καρτάλης Κ., Δ. Δεληγιώργη, Χ. Φείδας και Ν. Χρυσουλάκης (1996) Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήματος χρήσης δορυφορικών εικόνων METEOSAT για την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής και 6ου Κοινού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών, 4-7 Απριλίου, 1996, Ηράκλειο, Τόμος Α΄, pp. 152-155.

 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Φείδας

Καθηγητής στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ

 

Πτυχίο Φυσικής (1991), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦυσικήςM.Δ.Ε. στη Μετεωρολογία (1994), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΦυσικήςΔ.Δ. στη Δορυφορική Μετεωρολογία (1999), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής

 

Γραφείο

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Μετεωροσκοπείο

1ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124, Θεσσαλονίκη

 

Tηλ.  231 0 998899

             Email  hfeidas@geo.auth.gr