ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 

Σεμινάριο Εργασίας Αντιμεταθετικής Άλγεβρας

Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΣ του Τμήματος Μαθηματικών,  (Μ3)

3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

 

 

Παρασκευή  3.04.2015,

4:00-5:30  Σωκράτης Σταυρόπουλος, Υποψ. Διδάκτορας, ΑΠΘ

Τίτλος:   To Θεώρημα των Auslander-Buchsbaum: proj dim M+ depth M= depth R

Περίληψη:  Ο στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρουσιαστεί η απόδειξη του θεωρήματος,  βλ.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Auslander%E2%80%93Buchsbaum_formula

Απαιτεί   βασικές γνώσεις Αντιμεταθετικής και Ομολογικής Άλγεβρας και απευθύνεται σε φοιτητές Άλγεβρας.

 

 

 

Τετάρτη  13.05.2015,

4:00-5:00  Κώστας Καραγιάννης, Υποψ. Διδάκτορας, ΑΠΘ

Τίτλος:   Κριτήριο Ακυκλικότητας των Buchsbaum-Eisenbud

Περίληψη:  Ο στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρουσιαστεί η απόδειξη του θεωρήματος των Buchsbaum-Eisenbud, που ορίζει πότε ένα σύμπλοκο είναι ακριβές, βλ.

 https://www.msri.org/~de/papers/pdfs/1973-002.pdf,

Απαιτεί   βασικές γνώσεις Αντιμεταθετικής και Ομολογικής Άλγεβρας και απευθύνεται σε φοιτητές Άλγεβρας.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------