ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,

3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.

 

 

 

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

 

 

13:15-14:00 Αλέξανδρος Γρόσδος-Κουτσουμπέλιας

 

Τίτλος: Gaussian Conditional Independence Ideals and Primary Decompositions

 

 

Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας του κ. Γρόσδου, φοιτητή του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή για τη διπλωματική εργασία του κ. Γρόσδου αποτελείται από τον κ. Α. Θωμά (Καθ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), κ. Τ. Römer (Καθ. Πανεπιστήμιο Osnabrück)  και κ. Χ. Χαραλάμπους (επιβλέπουσα).

 

Thesis’ Abstract: The aim of this thesis is to use tools from algebra, in particular primary decomposition, to study conditional independence of jointly Gaussian random variables. We discuss how ideals arise from conditional independence relations. Then we study algebraic and geometric properties of varieties arising from representable and complete relations on random vectors of small length following Drton and Xiao, 2010. We also show a result of Sullivant, 2009, namely that Gaussian conditional independence has no finite complete characterisation.

 

 

Πέμπτη  13.10.2016,

12:00-13:00  Χρυσόστομος Ψαρουδάκης, Norwegian University of Science and Technology, NTNU,
Trondheim, Norway.

 

Τίτλος:   Recollements of Derived Module Categories

 

Recollements of abelian/triangulated categories are exact sequences of abelian/triangulated categories, where the inclusion and the quotient functors have left and right adjoints. They appear quite naturally in various settings and are omnipresent in representation theory. Recollements in which all categories involved are module categories (abelian case) or derived categories of module categories (triangulated case) are of particular interest. In the abelian case, the standard example is the recollement induced by the module category of a ring R with an idempotent element e, and in the triangulated case the standard example is given as the derived counterpart of this recollement of module categories when the ideal ReR is stratifying. The latter recollement is called stratifying.

 
In the first part of the talk, we show that a recollement whose terms are module categories is equivalent to one induced by an idempotent element. Then, we show that every derived recollement of a finite dimensional hereditary algebra is equivalent to a stratifying one. This
is joint work with Jorge Vitoria (arXiv:1511.02677).

Θα γίνει προσπάθεια ώστε η διάλεξη να είναι προσβάσιμη   σε κοινό με βασικές γνώσεις προχωρημένης άλγεβρας.  

 

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή:   Α. Πάπιστας, Χ. Χαραλάμπους, 

 

Για τα σεμινάρια και τις διαλέξεις περασμένων ακαδημαικών ετών επισκεφτείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες