ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | DEPARTMENT OF THEORETICAL PHYSICS

  


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Καθηγητής
Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη

G. J. GOUNARIS
Professor
Department of Theoretical Physics
Aristotle University Of Thessaloniki
54124 Thessaloniki Greece

 

tel:

 +30-2310-998021

fax:

 +30-2310-998128

e-mail:

 gounaris@auth.gr
 

Διδασκόμενα μαθήματα:
α. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
β. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Υπολογιστικής Φυσικής
Ανάλυση ΙΙΙ
Κβαντομηχανική II
Κβαντομηχανική ΙΙΙ
Κλασική Ηλεκτροδυναμική
Κβαντομηχανική 
 
Research Interests: Particle Physics Phenomenology and Cosmology
 
  Βιογραφικό Publications Ομιλίες/Talks  FORTRAN codes