ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Επιστήμη Τροφίμων - Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τ.Θ. 235, Θεσσαλονίκη 54124

Τηλέφωνο: 2310 991640
e-mail: ekatsani@agro.auth.gr
 

 

Ο Ευγένιος Κατσανίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Επιστήμη Τροφίμων Τεχνολογία Κρέατος και Αλιευμάτων.

Σπούδασε στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και αποφοίτησε από την Κατεύθυνση Γεωργικών Βιομηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο με ερευνητική υποτροφία στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιου της Μιννεσότα, ΗΠΑ από όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) το 1995 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) το 2000. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος για διάφορες εταιρίες τροφίμων. Από το 1999 έως το 2001 εργάστηκε στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας Pillsbury (Μιννεάπολη, Μιννεσότα, ΗΠΑ). Το 2005 διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ..

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία, συντήρηση και αξιολόγηση της ποιότητας προϊόντων κρέατος και αλιευμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων υποκατάστασης λίπους, το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων αυτών, τη συσκευασία τροφίμων και την μελέτη των αλληλεπιδράσεων των υλικών συσκευασίας με τα τρόφιμα,.

Έχει δημοσιεύσει 28 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (h-index: 12), διάφορα κεφάλαια σε βιβλία και τόμους και έχει περισσότερες από 680 ετεροαναφορές. Επιπλέον, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε επιστημονικώς υπεύθυνος σε 10 από αυτά.

 

Τελευταία ενημέρωση, Νοέμβριος 2020

 

 

Πλήρες βιογραφικό...


English

Αρχική σελίδα