Ανδρέας Δ. Δρούζας, MSc, PhD

 

Επίκουρος Καθηγητής,

Εργ. Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας,

Τμήμα Βιολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.

 

 

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας,

Τμήμα Βιολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 104, 54124,

Θεσσαλονίκη.

 

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2310 - 998960, 6944-867289

Φαξ: 2310 - 998960 / 998295

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: drouzas@bio.auth.gr

                                        adrouzas@mariecurie.org

© Ανδρέας Δ. Δρούζας.  Τελευταία ενημέρωση: 13/3/20

Ανδρέας Δ. Δρούζας