Μιχάλης K. Χρυσανθόπουλος

Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο:  2310 997129

Email:  cryssant@lit.auth.gr

Γραφείο:  212 ν.κ. Φιλοσοφικής Σχολής