Θεωρία Μέτρου

Οι παραδόσεις τού μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 9-11 και Παρασκευή  9-10 το πρωί. Για να παρακολουθήσετε, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://authgr.zoom.us/j/95364627071