Μιγαδική Ανάλυση


Οι παραδόσεις τού μαθήματος γίνονται κάθε Δευτέρα 10-12 και Πέμπτη 9-11 με πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου.

Η διδασκαλία θα αρχίσει διαδικτυακά στο σύνδεσμο ζουμ:      https://authgr.zoom.us/j/95364627071

και θα είναι κοινή και για τα δύο τμήματα. Μπορείτε να εγγραφείτε στο elearning στο μάθημα "Μιγαδική Ανάλυση (Μπετσάκος)".

  Τα Κεφάλαια 1 και 2 υπάρχουν εδώ.