...

Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος, Ph.D.

Καθηγητής

Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασ. Ειδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(0030)-2310-992778

(0030)-2310-992777
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής & Bελτίωσης Δασ. Ειδών,
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΤΘ 238, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, GR54 124