Διοικητικό έργο / Ακαδημαϊκές συνεργασίες / Δραστηριότητες

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρίες και επαγγελματικούς συλλόγους

 

 

 

 

Κατερίνα Ζάχου