Βιογραφικό

 

1981 Αποφοίτηση από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης με ελληνικό και γερμανικό απολυτήριο (Abitur).

1985 Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1985-86 Μαθήματα Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης στο Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik.

1986-90 Magister Artium στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας στον Τομέα Λογοτεχνίας. Το θέμα της εργασίας: «Thematik und Wirkung politischer Gedichte während der griechischen Militärdiktatur (1967-1974), in der BRD und in Griechenland».

1992-1997 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα της Διδακτορικής Διατριβής: ««Der Begriff der Heimat in der deutschen Lyrik. 1933-1945 und in den 60er Jahre: Ein Vergleich.»».

1990 – 1993 Διδασκαλία γερμανικής γλώσσας στο Φροντιστήριο ξένων γλωσσών «Intakt» στη Θεσσαλονίκη.

1993 – 1997 Διδασκαλία γερμανικής γλώσσας στο Αμερικάνικο Κολέγιο Anatolia.

1998 Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα του λέκτορα με θητεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

2006 Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας με θητεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

2010 Μονιμοποίηση στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

 

 

Κατερίνα Ζάχου