Κατερίνα Ζάχου
Επίκουρη Καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού


Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη

Γραφείο:
Νέα Πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής
Γερμανικό Τμήμα
Τηλ. +30 2310 997534
e-mail: zachu@del.auth.gr