ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Προσωπικές πληροφορίες  
 
Ημερομηνία Γέννησης: 06-01-1965  
Πατρώνυμο: Νικόλαος  
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος  
Αριθμός παιδιών: Τέσσερα (4) 

Ακαδημαϊκά  

 • 2021 Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1034/7-5-2021 τ. Γ’) 
 • 2019-20 (χειμ. εξάμ.). Επισκέπτης καθηγητής, Charles University of Prague, Czech Republic. 
 • 2015 Εκλ. Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 • 2011 Εκλ. Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 • 2008 Διδάκτωρ στη Διδακτική των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.  
 • 2001 Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
 • 1987 Δάσκαλος, Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.  
 • 1986 Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Πατρών  

 Άλλες Πληροφορίες  

 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 7ου συνεδρίου της ΕνΕΔιμ που πραγματοποιείται στην Αθήνα (1-3 Δεκ 2017) 
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 6ου συνεδρίου της ΕνΕΔιΜ και συνεπιμέλεια στην έκδοση των πρακτικών (4-6/12/2015) 
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, που πραγματοποιείται στη Ρόδο, 2014, 2016, 2018  
 • Μέλος του Programme Committee, ALT-C 2011 , ALT-C 2012 , ALT-C 2013 (Association for Learning Technology Conference).  
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (10-11/5/2014)  
 • Μέλος του Editorial Review Board του διεθνούς περιοδικού The Science Education Review  
 • Μέλος στο Scientific Committee, 3rd World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2010).  
 • 2008 Εξωτερικός συνεργάτης του Γραφείου της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ  
 • 2008. Εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  
 • 2007. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.).  

Διδακτικό έργο  

 • Εργαλεία Ψηφιακής Τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση, Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών ΠΤΔΕ (2019-) 
 • Ο ψηφιακός γραμματισμός και το web 2.0, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπ και Κοιν Πολιτικής, 2015-16, 2016-17, 2017-18  
 • Σύγχρονα θέματα και χρήση ΤΠΕ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτικής των Μαθηματικών, Διατμημ., 2016 - έως τώρα  
 • Διαχείριση της τάξης των Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτικής των Μαθηματικών, Διατμημ., 2015-16  
 • (ΔΘΕ301) Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΤΔΕ, (2014-2019)  
 • (Υ-17) Διδακτική των Μαθηματικών: Σύγχρονες όψεις της και αξιοποίηση διδακτικών πόρων (2014-)  
 • (A14-II) Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (2013-15)  
 • (Ε38) Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Επίλυση Προβλήματος (2012-)  
 • (Ε35) Τα Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους (2012-)  
 • 2011-2012. Διδάσκων ΠΔ407 στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στο μάθημα: «Τα Μαθηματικά και η διδασκαλία τους».  
 • 2007—2008 Αποσπασμένος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  
 • 1992-2011. Εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού  

 • 2018-19 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β Επιπέδου ΤΠΕ», στο ΠΑΚΕ του ΑΠΘ για την ειδικότητα των ΠΕ03-Μαθηματικών 
 • 2013-2016. “MC Squared” A computational Environment to Stimulate and Enhance Creative Designs for Mathematical Creativity. (FP7-ICT-2013-10).  
 • 2014. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (MIS 296441, 11740/12.08.2010 ΕΣΠΑ). Έργο που μου έχει ανατεθεί: Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια ΜΑ και Ενέργειες Δημοσιότητας )  
 • 2013-2014 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με το μοντέλο της μεικτής μάθησης», με το ρόλο του παρατηρητή στην πιλοτική φάση (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ)  
 • 2012-2013 Συμμετοχή στο έργο «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας. Ανάπτυξη Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΕΣΠΑ, ΟΠΣ 296441, 11740/12.08.2010 απόφαση ένταξης). Υπεύθυνος για συντονισμό στον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής μορφής των σχολικών βιβλίων των μαθηματικών της πρωτοβάθμιας (Γ, Δ, Ε και Στ τάξεις) σύμφωνα με τις κατά περίπτωση παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές εμπλουτισμού.  
 • 2012. Εκπόνηση και επιλογή επιμορφωτικού υλικού στο έργο «Α2- Β ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (αριθ. Απόφ. για ένταξης σε ΕΣΠΑ 15282/30-09-2009)  
 • 2008-2011 Μέλος της συγγραφικής ομάδας για την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, για το έργο «Β Επίπεδο – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Υποέργο 3, Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ , Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ)  
 • 2008-2011 Μέλος της συγγραφικής ομάδας για την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, για το έργο «Β Επίπεδο – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Υποέργο 4, Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ , Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ)  
 • 2007-2008 Μέλος της συγγραφικής ομάδας για την παραγωγή διδακτικού υλικού στο υποέργο «AgentSheets» της ενότητας «Χρυσαλλίδες», του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.  
 • 2006-2007 Μέλος της συγγραφικής ομάδας για την παραγωγή διδακτικού υλικού στο υποέργο «Μέτρηση» της ενότητας «Νηρηίδες» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΠ ΚτΠ, ΜΕΤΡΟ 1.2, Κατ. Πράξεων 1). «Χρυσαλλίδες», του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών  

 Επιμορφωτική εμπειρία  

 • 2018-19 Επιμορφωτής στο Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β Επιπέδου ΤΠΕ», στο ΠΑΚΕ του ΑΠΘ για τις ειδικότητες των ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ60-70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΠΕ19-20 Πληροφορικής 
 • 2014. Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη/ Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ΕΣΠΑ 85829/Π4.3.1/Δράση4)  
 • 2011 Μέλος της ομάδας έργου και Εκπαιδευτής Επιμορφωτών στο ΠΑ.ΚΕ Μακεδονίας στην «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου» στα πλαίσια της Πράξης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 
 • 2009 Υλοποίηση workshop (TΠΕ και Μαθηματικά) για Μαθηματικούς, στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαζί με τους Δαγδιλέλη Βασίλειο και Πετάβρατζη Κων/νο, Βόλος.  
 • 2007-2008. Εκπαιδευτής επιμορφωτών στο ΠΑ.ΚΕ Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Β΄Επίπεδο Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών»  
 • 2007. Επιμορφωτής Περιοδικής Εισαγωγικής Επιμόρφωσης δασκάλων και νηπιαγωγών στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες».  
 • 2006. Επιμορφωτής Περιοδικής Εισαγωγικής Επιμόρφωσης δασκάλων και νηπιαγωγών στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες»  
 • 2006. Επιμορφωτής στα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ).  
 • 2005. Επιμορφωτής Περιοδικής Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των δασκάλων στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες».  
 • 2003. Επιμορφωτής σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα: «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας Ανέργων Παλιννοστούντων-Μεταναστών-Προσφύγων για την Προώθηση της Ισότητας των Ευκαιριών» (120 ώρες)  

 Κριτής Εργασιών
  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  
 • The Journal of Mathematical Behavior (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017) 
 • Journal of Mathematics Teacher Education (2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2020, 2021) 
 • International Journal of Science and Mathematics Education (2013, 2014, 2015, 2017) 
 • International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (2019) 
 • Science and Education (2008, 2012, 2015, 2016) 
 • Mathematics Education Research Journal (2018) 
 • REDIMAT (2019) 
 • Center for Educational Policy Studies Journal (2020) 
 • Teaching Mathematics and Computer Science (2020) 
 • Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (2015) 
 • Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (2019) 
 • ΜΕΝΟΝ: Journal of educational Research (2014) 
 • The Science Education Review (2009) 

 ΒΙΒΛΙΑ  

 Handbook of Historical and Philosophical Research in Science Education, Springer (2013), Michael R. Matthews (ed.)  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
 • Conference of European Research in Mathematics Education (CERME) (2008, 2015, 2017, 2019, 2021) 
 • Conference of International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 
 • Problem-Solving Conference in Mathematics Education (ProMath) (2017, 2018, 2019) 
 • Mathematical Views (MAVI) (2013) 
 • International conference of the Association for Learning Technology (ALT-C) (2011, 2012, 2013) 
 • World Summit on the Knowledge Society, WSKS (2009) 
 • Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019) 
 • Πανελλήνιο Συνέδρίο για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (2014, 2016, 2018)  

 Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών
 

 • Της ERME (European Society for Research in Mathematics Education)  
 • Του IGPME (International Group for the Psychology of Mathematics Education).  
 • ProMath Group (Problem Solving in Mathematics Education) 
 • Της ΕΝΕΔΙΜ (Ένωση Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών)  
 • Της ΕΤΠΕ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση)  
 • Της e-Δίκτυο ΤΠΕ (Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση)  
 • Της ΕΠΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΙωάννης Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ