Διδασκαλία
Μαθήματα στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.:
Μαθήματα στο ΜΠΣ του ΑΠΘ 'Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη':
Μαθήματα στο διατμηματικό ΜΠΣ του ΑΠΘ 'Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής':
  • Χρήσεις γης - ανθρωπογενείς πιέσεις σε επίπεδο λεκάνης απορροής - επιπτώσεις - υποβάθμιση (ευτροφισμός, ρύπανση, υπεραλίεση) [...περισσότερα]
Μαθήματα στο ΜΠΣ του ΕΑΠ 'Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής':
  • Σχεδιασμός Έργων Υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος [...περισσότερα]