Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Konstantinou, Z.I., Kombiadou, K. & Krestenitis, Y.N. (2015). Effective mussel-farming governance in Greece: Testing the guidelines through models, to evaluate sustainable management alternatives, Ocean and Coastal Management, DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2015.05.011. σύνδεσμος για το άρθρο

Androulidakis, Y.S., Kombiadou, K.D., Makris, C.V., Baltikas, V.N. & Krestenitis Y.N. (2015). Storm surges in the Mediterranean Sea: variability and trends under future climatic conditions, Dynamics of Atmospheres and Oceans, 71, 56-82. σύνδεσμος για το άρθρο

Androulidakis, Y.S., Kourafalou, V.H., Krestenitis, Y.N., & Zervakis, V. (2012). Variability of deep water mass characteristics in the North Aegean Sea: the role of lateral inputs and atmospheric conditions. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 67, 55-72. σύνδεσμος για το άρθρο

Androulidakis, Y.S., Krestenitis, Y.N., & Kourafalou, V.H. (2012). Connectivity of North Aegean circulation to the Black Sea water budget. Continental Shelf Research, 48, 8-26. σύνδεσμος για το άρθρο

Kombiadou, K., & Krestenitis, Y.N. (2012). Fine sediment transport model for river influenced microtidal shelf seas with application to the Thermaikos Gulf (NW Aegean Sea). Continental Shelf Research, 36, 41-62. σύνδεσμος για το άρθρο

Konstantinou, Z.I., Krestenitis, Y., Latinopoulos, D., Pagou, K., Galinou-Mitsoudi, S., & Savvidis, Y. (2012). Aspects of mussel-farming activity in Chalastra, Thermaikos Gulf, Greece: an effort to untie a management Gordian Knot. Ecology and Society, 17(1), 1. σύνδεσμος για το άρθρο

Krestenitis, Y.N., Kombiadou, K.D., & Androulidakis, Y.S. (2012). Interannual variability of the physical characteristics of North Thermaikos Gulf (NW Aegean Sea). Journal of Marine Systems, 96, 132-151. σύνδεσμος για το άρθρο

Latinopoulos, D., Konstantinou, Z., & Krestenitis, Y. (2012). Simulation and multicriteria analysis in sustainable coastal planning: the case of aquaculture in Thermaikos Gulf, Greece. Environment, Development and Sustainability, 14(6), 1027-1045. σύνδεσμος για το άρθρο

Kombiadou, K., & Krestenitis, Y. (2011). Simulating the fate of mechanically eroded masses in the Thermaikos Gulf. Continental Shelf Research, 31(7), 817-831. σύνδεσμος για το άρθρο

Krestenitis, Y.N., Androulidakis, Y.S., Kontos, Y.N., & Georgakopoulos, G. (2011). Coastal inundation in the north-eastern Mediterranean coastal zone due to storm surge events. Journal of Coastal Conservation, 15(3), 353-368. σύνδεσμος για το άρθρο

Kombiadou, K.D., Krestenitis, Y.N., Antoniadou, C., & Chintiroglou, C. (2010). Mathematical investigation of the applicability of benthic ascidians as biological filters in coastal areas. Journal of Marine Environmental Engineering, 9(2), 85-97. σύνδεσμος για το άρθρο

Krestenitis, Y., Kombiadou, K., & Savvidis, Y. (2007). Modelling the cohesive sediment transport in the marine environment: the case of Thermaikos Gulf. Ocean Science, 3(1), 91-104. σύνδεσμος για το άρθρο

Savvidis, Y., Koutitas, C., & Krestenitis, Y. (2005). Modelling the water mass exchange through navigational channels connecting adjacent coastal basins-application to the Channel of Potidea (North Aegean Sea). Paper presented at the Annales geophysicae. σύνδεσμος για το άρθρο

Antoniadou, C., Krestenitis, Y., & Chintiroglou, C. (2004). Structure of the “Amphioxus sand” community in Thermaikos bay (Eastern Mediterranean). Fresenius Environmental Bulletin, 13, 1122-1128. σύνδεσμος για το άρθρο

Kourafalou, V.H., Savvidis, Y.G., Krestenitis, Y.N., & Koutitas, C.G. (2004). Modelling studies on the processes that influence matter transfer on the Gulf of Thermaikos (NW Aegean Sea). Continental Shelf Research, 24(2), 203-222. σύνδεσμος για το άρθρο

Dodou, M., Savvidis, Y., Krestenitis, Y., & Koutitas, C. (2002). Development of a two-layer mathematical model for the study of hydrodynamic circulation in the sea. Application to the Thermaikos gulf. Mediterranean marine science, 3(2), 5-26. σύνδεσμος για το άρθρο

Hyder, P., Simpson, J., Christopoulos, S., & Krestenitis, Y. (2002). The seasonal cycles of stratification and circulation in the Thermaikos Gulf Region Of Freshwater Influence (ROFI), north-west Aegean. Continental Shelf Research, 22(17), 2573-2597. σύνδεσμος για το άρθρο

de Vries, H., Breton, M., de Mulder, T., Krestenitis, Y., Proctor, R., Ruddick, K., . . . Voorrips, A. (1995). A comparison of 2D storm surge models applied to three shallow European seas. Environmental software, 10(1), 23-42. σύνδεσμος για το άρθρο

Valioulis, I., & Krestenitis, Y. (1994). Modelling the water mass circulation in the Aegean Sea. Part I: wind stresses, thermal and haline fluxes. Paper presented at the Annales Geophysicae. σύνδεσμος για το άρθρο

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

Kombiadou, K., & Krestenitis, Y.N. (2013). Modelling Cohesive Sediment Dynamics in the Marine Environment. In D. A. Manning (Ed.), Sediment Transport Processes and Their Modelling Applications (pp. 213-246): INTECH Open Access Publisher. σύνδεσμος για το κεφάλαιο

Konstantinou, Z.I., & Krestenitis, Y.N. (2013). An Overview of the Implementation of SAF Methodology Regarding the Stakeholder Response, in the Mussel‐Farming Area of Chalastra, Thermaikos Gulf Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management (pp. 115-126): John Wiley & Sons, Ltd. σύνδεσμος για το κεφάλαιο

Επιστημονικά συνέδρια, πρόσφατες δημοσιεύσεις

Kombiadou K., Skoulikaris Ch., Kontos Y. and Krestenitis Y. (2015), 'Assimilating riverine freshwater fluxes in circulation forecasts for the Thermaikos Gulf', 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, May 13-17, 2015, pp. 929-932

Krestenitis Y., Androulidakis Y., Makris C., Kombiadou Κ., Baltikas V. and Diamanti P. (2015), 'Evolution of storm surge extreme events in Greek Seas under climate change scenario', 11th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Mytilene, Lesvos island, Greece, May 13-17, 2015, pp. 849-852

Krestenitis Y.N., Makris C.V., Androulidakis Y.S., Kombiadou K.D. and Baltikas V. (2015), ‘Variability of Storm Surge Extremes in the Greek Seas under Climate Change’, 2015 Aquatic Sciences Meeting (ASLO), February 22-27, 2015, Granada, Spain (ID: 26899)

Krestenitis Y.N., Androulidakis Y.S., Kombiadou K.D., Makris C.V. and Baltikas V. (2015), ‘Operational Forecast System of Storm Tides in the Aegean Sea (Greece)’, 2015 Aquatic Sciences Meeting (ASLO), February 22-27, 2015, Granada, Spain (ID: 26887)

Krestenitis Y.N., Androulidakis Y. Kombiadou K., Makris Ch. and Kalantzi G. (2014), ‘Operational Oceanographic Forecasts in the Thermaikos Gulf: The WaveForUs Project’, Protection and Restoration of the Environment XIΙ, Skiathos, June 29-July 04 2014, pp. 313-318

Krestenitis Y.N., Androulidakis Y. Kombiadou K., Makris Ch. and Baltikas V. (2014), ‘Modeling storm surges in the Mediterranean Sea under the A1B climate scenario’, 12th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP), Herakleion, May 24-31 2014, vol.2 pp. 91-95

Κρεστενίτης Γ.Ν., Ανδρουλιδάκης Γ., Κομπιάδου Κ., Μακρής Χ., Μπαλτίκας Β. και Καλαντζή Γ. (2014), ‘WaveForUs: Πιλοτικό Σύστημα Θαλάσσιας Πρόγνωσης στο Θερμαϊκό Κόλπο’, 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014

Kombiadou K., Krestenitis Y.N., Baltikas V. and Kalantzi G. (2012), "Coastal Erosion Problems in Katerini: Methods and Measures", Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, July 3-6, 2012, pp. 758-767

Krestenitis Y.N., Androulidakis Y. and Kombiadou K. (2012), "Storm Surge Modelling in the Black Sea", Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, July 3-6, 2012, pp. 786-795

Κομπιάδου Κ. και Κρεστενίτης Ι.N. (2011), “Μοντελοποίηση της Μηχανικής Διάβρωσης από βενθικές Τράτες”, 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011, pp. 75(1-8)

Κομπιάδου K., Χατήρης Γ.Α., Ανδρουλιδάκης Γ., Σιούλας Α., Κρεστενίτης Γ., Αναγνώστου Χ. και Ίσσαρης Ι. (2009), “Διερεύνηση της Διάβρωσης στο Ακρωτήριο Ρόδου και Μέτρα Αντιμετώπισης”, 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαΐου 2009, pp. 178-183