Βιογραφικό σημείωμα
Σπουδές
1987
Διδακτορικό Δίπλωμα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Διατριβής: Αριθμητική Μελέτη της Τρισδιάστατης Παράκτιας Κυκλοφορίας με Αλγεβρικούς Μετασχηματισμούς
1978
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, M.Sc.
Hydraulics, Hydrology & Coastal Dynamivs, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Strathclyde, U.K.
Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: Numerical model of unsteady two dimensional flow in an estuary, using the method of characteristics
1974
Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα
Επαγγελματική εμπειρία
1999-σήμερα
Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1995-1999
Αναπληρωτής Καθηγητής Παράκτιας Τεχνικής και Ωκεανογραφίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1991-1995
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1987-1991
Λέκτορας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1980-1987
Επιστημονικός Συνεργάτης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητική Δραστηριότητα
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων:
 • Science and policy integration for coastal system assessment – SPICOSA. Thermaikos Study Site
  IP-036992, Research DG, Commission of European Communities, 2007-2011
 • Investigation of the coupling between the Aegean and Black Seas though the Turkish Strait System – SESAME
  IP-036949, Research DG, Commission of European Communities, 2007-2010
 • Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI). Extreme sea level variability for Eastern Mediterranean
  INTERREG ΙΙΙ-Β, ARCHIMED (Measure 3.3), 2006-2008
 • Mediterranean ocean forecasting system: Towards environmental predictions (MFSTEP). Advection – diffusion of contaminants and cohesive sediments transport in the Thermaikos Gulf
  EVK3-CT-2002-0075, CEC/DG-XII, 2003-2005
 • Investigation of the water circulation pattern and the deep water formation in the N. Aegean plateau through mathematical modelling based on satellite data and coupled with seasonal in-situ measurements
  European Space Agency, ESA Exploitation of ERS data, AO3, 1998-2000
 • Mass transfer and ecosystem response: Evolution and spreading of the deep N. Aegean waters (MATER)
  Mediterranean Targeted Project, MTP-II, WP5/405, NCMR, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1997-1999
 • Performance of soft beach systems and nourishment measures for European coasts (SAFE)
  MAS3-CT95-0004, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1996-1999
 • Development of coupled atmosphere-wave-ocean model and data assimilation system for application in European Seas (ECAWOM)
  MAS2-CT94-0091, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1994-1996
 • Mediterranean Eddy Resolving and Interdisciplinary Studies (MERMAIDS-II)
  The Mediterranean Targeted Project, MAS2-CT93-0055, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1993-1996
 • Processes in Region of Freshwater Influence (PROFILE)
  MAS2-CT93-0054, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1993-1996
 • Coastal Morphodynamics
  G8-M, MAS2-CT92-0027, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1992-1995
 • Integrated modelling and measurement of physically controlled fluxes and plankton dynamics in coastal seas
  MAST-CT90-0050-C, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1990-1992
 • Mediterranean Eddy Resolving Modelling and Interdisciplinary studies (MERMAIDS-I)
  MAST-I, CT90-0039-C, Marine Science and Technology, CEC/DG-XII, 1990-1992
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Ελληνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων:
 • Πιλοτικό Σύστημα για την Ανάπτυξη και Αναμετάδοση Ημερήσιων Προγνώσεων Κυματισμών και Θαλάσσιας Κυκλοφορίας στο Θερμαϊκό Κόλπο για Δημόσια Χρήση και Έκτακτες Συνθήκες (WaveForUs)
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, 11ΣΥΝ_9_975, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-13, 2013-2015
 • Θερμαϊκός 2006: Μελέτη Φυσικής Ωκεανογραφίας του κόλπου Θεσσαλονίκης
  ΕΛΚΕΘΕ, ΕΥΑΘ, 2006-2007
 • Μετρήσεις Φυσικής Ωκεανογραφίας στον Όρμο Αλιβερίου
  Δ.Ε.Η., 2006-2007
 • Η επίδραση των Βενθικών Ασκιδίων στην Κατανομή του Σωματιδιακού Φορτίου στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
  Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον, 2004-2007
 • Θερμαϊκός 2004: Μελέτη Φυσικής Ωκεανογραφίας του κόλπου Θεσσαλονίκης
  ΕΛΚΕΘΕ, ΕΥΑΘ, 2004-2005