Βασίλης Π. Παπαγεωργίου
Ομότιμος Καθηγητής Οργανικής Χημείας
Επίτιμος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής AΠΘ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 996241, 996242 Fax. 2310 996252, email: vaspap@eng.auth.gr

Ο Καθηγητής Βασίλης Παπαγεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θήτευσε επί δέκα πέντε ακαδημαϊκά έτη ως μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Το 2006, με ομόφωνη απόφαση, αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αναγορεύθηκε Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Μετεκπαιδεύτηκε στις Η.Π.Α, στη Φαρμακευτική Σχολή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Kentucky (Lexington). Δημοσίευσε περισσότερες από εκατόν τριάντα πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, μερικές από τις οποίες μετά από πρόσκληση του εκδότη, ενώ δύο από τις εργασίες αυτές προβλήθηκαν ως εξώφυλλα σε δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Συνέγραψε επτά πανεπιστημιακά συγγράμματα και ορισμένες μονογραφίες του ενσωματώθηκαν σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα. Οι ερευνητικές του εργασίες έγιναν αντικείμενο πολλών διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patents) στις Η.Π.Α., σε χώρες-μέλη της Ε.Ε, Καναδά και αλλού. Συνεργάστηκε με το διεθνούς φήμης Αμερικανικό Ινστιτούτο Ερευνών Research Corporation για την ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων. Το συνολικό δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αναγνωρίστηκε ευρύτερα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, όπως άλλωστε προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό αναφορών σε αυτό. Από το 1980 έχει καθιερώσει τις ισοεξενυλοναφθαζαρίνες ως μια νέα τάξη φαρμάκων. Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και εταιριών, μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. Διετέλεσε σύμβουλος και επιστημονικός συνεργάτης μεγάλων Χημικών και Φαρμακευτικών Βιομηχανιών.

Το 1992 ο Βασίλης Παπαγεωργίου βραβεύθηκε, μαζί με άλλους ερευνητές, από την Ακαδημία Αθηνών για την έρευνα στη χημειοθεραπεία του καρκίνου. Επίσης, το 2001, βραβεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για τη διακεκριμένη εφεύρεσή του στην ανακάλυψη χημικών ουσιών (αλκαννίνες και σικονίνες) που δρουν ως επουλωτικοί και αναγεννητικοί παράγοντες ανθρωπίνων και ζωικών ιστών. Οι ουσίες αυτές αποτελούν τα δραστικά συστατικά εγκεκριμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που ανέπτυξε ο ίδιος.