ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
 1. Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Greek Patent) : Αριθμ: 61476, 18.11.1978. "Μέθοδος Παρασκευής Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος δια Δερματικάς Λύσεις της Συνεχείας του Δέρματος με Δραστικόν Συστατικόν Παράγωγα Αλκαννίνης". Εφευρέτης: Β.Π. Παπαγεωργίου.
 2. British Patent: No GB 1574397, 9.1.1978, Appl. No: 778/78. "A Composition for the Treatment of Skin Conditions and Damage and Process for the preparation thereof ". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 3. Japanese Patent: No JP53091141, 10.8.1978. "Pharmaceutical Composition for skin damages for example tumor, burn, wound and skin cancer". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 4. Deutsche Patentschrift: No DE 2829744 A1, 19.7.1979. "p-Dihydroxynaphtochinonderivative". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 5. Deutsche Patentschrift: No DE 2829744 B2, 4.6.1980. "Isovaleriansaure und Angelikasaureester des Alkannins". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 6. Deutsche Patentschrift: No DE 28 31 786 A1, 7.2.1980. "p-Dihydroxynaphtochinonderivative und Verfahren zur ihrer Herstellung". Inventors: V.P. Papageorgiou, Mellidis A., Sagredos A
 7. United States Patent: No US 4, 282, 250, 4.8.1981, Appl. No: 867 532. "Remedy For Skin Injuries and Diseases ". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 8. French Patent: No FR 2 376 660, 18.1.1981. "Medicament a base d' alkannine, de shikonine ou de derives de ces substances, soignant les lesions cutanees de diverses origines ", Inventor: V.P. Papageorgiou.
 9. Canadian Patent: No CA 1, 118, 355, 16.2.1982. Appl. No: 294 371. "Compositions Containing Alkannin Derivatives For Treating Skin Disorders". Ιnventor: V.P. Papageorgiou.
 10. Swiss Patent: No CH 633182, 30.11.1982. "Heilmittel gegen Hautlasionen verschiedener Genese ". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 11. Austrian Patent: No 367295, 25.6.1982. "Verfahren zur Herstellung von Pharmazeutischen Zusammensetzungen ". Inventor: V. P. Papageorgiou.
 12. Deutsche Patentschrift: No DE 2700448 C2, 11.11.1982. "Salbe zur Behandlung von Ulcus Cruris". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 13. Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Greek Patent) : Αριθμ. GR71039, 1.4.1983. "Μέθοδος παρασκευής φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος εναντίον κακοηθών νεοπλασιών με δραστικό συστατικό τη σύμπλοκο ένωση της ναφθαζαρίνης με PT2+ του τύπου PT2(C10H4O4)(NH3)2Cl2". Εφευρέτης: Βασίλης Παπαγεωργίου
 14. European Patent Office: No EP0109677, 30.5.1984, Appl. No EP19830111550. "Diplatinum Complex, Method for Preparation and an Anticancer Agent Containing Same". Inventors: V.P. Papageorgiou, M. Christianopoulou and C. Tsipis.
 15. European Patent Office: No EP 0 144 809 A2, 19.6.1985, Appl. No: EP 19840113623. "Complex platinum compounds of substituted 5,8-dihydroxy-1,4 naphtoquinones, process for their preparation and their use". Inventors: A.N. Sagredos, V.P. Papageorgiou and A.S. Mellidis.
 16. United States Patent: No US 4 560 782, 30.12.1985, Appl. No.: 548 107. "Anti-tumor Diplatinum Coordination Compounds" Inventors: V.P. Papageorgiou, M. Bakola-Christianopoulou and C.Tsipis.
 17. Japanese Patent: No JP 60116696, 24.6.1985. "Platinum complex compound of substituted 5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone, manufacture and use". Inventor: Sagredos A.N., Papageorgiou V.P., Mellidis A.S.
 18. United States Patent: No US 4, 588, 831, Appl. No: 669 965, 13.5.1986. "Platinum complex compounds of substituted 5,8-dihydroxyl-1,4-naphthoquinone, and process for their production and use". Inventors: A.N. Sagredos, V.P. Papageorgiou, A.S. Mellidis.
 19. Deutsche Patentschrift: Νο DE 3340806 C2, 10.04.1986, "Platinkomplexverbindungen Substituierter 5,8-Dihydroxy-1,4-naphtochinone, und Verfahren zu ihrer Herstellung ". Inventors: A.N. Sagredos, V.P. Papageorgiou and A.S. Mellidis.
 20. Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Greek Patent) : Αριθμ. 86.1548, 3.7.1986. "Μέθοδος συμπαραγωγής πηκτινών εσπεριδίνης-καροτενοειδών από φλοιούς εσπεριδοειδών". Εφευρέτες: Βασίλης Παπαγεωργίου, Πέτρος Τσούγκας, Ιωάννης Κατάκης.
 21. Canadian Patent: No CA1224212, 14.7.1987. Appl. No: 19830441497. "Diplatinum Anti-cancer agents". Ιnventors: V.P. Papageorgiou, M. Bakola-Christianopoulou, C.A. Tsipis.
 22. Deutsche Patentschrift: Νο DE3372618D, 27.08.1987, " Diplatinum complex, method for preparing and an anti-cancer agent containing same.". Inventors: V.P. Papageorgiou, M. Bakola-Christianopoulou, C.A. Tsipis
 23. International Patent Cooperation Treaty: No WO 01/21212 A1, 15.9.2000, PCT Appl. PCT/GR00/00027. "A stable product of isohexylnaphthazarins with Penta- and Tetra- cyclic Triterpenes, the ingredients of plant oleoresins and gums". Inventor: V.P. Papageorgiou.
 24. Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Greek Patent) : Αριθμ. 1003550, 13.3.2001. "Σταθερό παρασκεύασμα ισοεξυλοναφθαζαρινών με πεντα- και τετρα-κυκλικά τριτερπένια, συστατικά φυτικών ελαιορητινών και κόμμεων". Εφευρέτης: Β. Π. Παπαγεωργίου.
 25. European Patent Office, No EP 1137440, Appl. No: EP 20000991965, 4.10.2001, "A stable product of isohexylnaphthazarins with penta- and tetra- cyclic triterpenes". Inventor: V.P. Papageorgiou.