ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙOY (2002)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) βράβευσαν τον Κοσμήτορα της Σχολής μας, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, εγκαινιάζοντας φέτος τον εξαιρετικής σημασίας θεσμό απονομής βραβείων σε διακεκριμένες επιστημονικές εφευρέσεις, με σκοπό την ηθική ανταμοιβή των εφευρετών για τη συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας. Οι διακεκριμένες επιστημονικές εφευρέσεις που διαγωνίστηκαν αφορούσαν διπλώματα ευρεσιτεχνίας των πέντε τελευταίων ετών και αποτελούσαν στην πλειοψηφία τους αντικείμενο νέων, προηγμένων τεχνολογιών. Ως διακεκριμένες εφευρέσεις θεωρήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης αυτές που εμπεριέχουν εξαιρετική εφευρετική δραστηριότητα, μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, έχουν αξιοποιήσιμο αντικείμενο και παρουσιάζουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε τελετή που έγινε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Intercontinental, παρουσία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, Προέδρων Οργανισμών, μελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, βιομηχάνων, Καθηγητών Πανεπιστημίου, Ερευνητών και εκπροσώπων των ΜΜΕ, απονεμήθηκαν συνολικά τρία βραβεία και τέσσερις τιμητικοί έπαινοι, που συνοδεύονταν από χρηματικά βραβεία ύψους 1 έως 3 εκατομμυρίων δραχμών. Το ένα από τα τρία βραβεία απονεμήθηκε στο Καθηγητή κ. Βασίλη Παπαγεωργίου για την διακεκριμένη εφεύρεσή του στην ανακάλυψη χημικών ουσιών (αλκαννίνες και σικονίνες) που δρουν ως επουλωτικοί και αναγεννητικοί παράγοντες ανθρωπίνων και ζωϊκών ιστών.