ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ,  ΑΠΘ

 

Γιώργος  Βουγιατζής, 

 

 

Μάθημα Επιλογής 7ου Εξαμήνου – Βασική Επιλογή

Παρασκευή 1μμ – 4μμ, αίθουσα Α12

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ και ΚΩΔΙΚΕΣ

 

 

 

 

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα – Αναλυτικές και Αριθμητικές διαδικασίες – Το λογισμικό Mathematica
 2. Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων αναλυτικά και αριθμητικά - Επίλυση με Mathematica
 3. Γενικές Έννοιες των Δυναμικών Συστημάτων – Τροχιές , Φασικός Χώρος
 4. Διατηρητικά Δυναμικά συστήματα Ενός βαθμού Ελευθερίας
 5. Αυτόνομα Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
 6. Αυτόνομα Μη Γραμμικά Συστήματα Δύο Διαστάσεων
 7. Διακλαδώσεις – Οριακοί κύκλοι
 8. Εφαρμογές
 9. Μη αυτόνομα συστήματα Ενός βαθμού ελευθερίας – Ταλαντωτές
 10. Περιοδικές, ημιπεριοδικές και χαοτικές ταλαντώσεις
 11. Οριακοί κύκλοι και παράξενος ελκυστής στην εξίσωση Duffing
 12. Διακριτές δυναμικές απεικονίσεις

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η βασική εξέταση είναι γραπτή σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος και καλύπτει 8/10 μονάδες.  Οι 2/10 μονάδες θα προέρχονται από δύο υποχρεωτικές ασκήσεις με τη χρήση του λογισμικού Mathematica.

Στη διάρκεια του μαθήματος ενδέχεται να γίνονται και ασκήσεις στη νησίδα υπολογιστών του τμήματος ή να δίνονται προαιρετικές ασκήσεις (ως κάποιο μικρό bonus στην τελική βαθμολογία).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   

 

ΘΕΜΑΤΑ προηγούμενων εξετάσεων