Μαργαρίτης (Μάριος) Βαφειάδης

Καθηγητής

Τεχνική Υδρολογία - Διαχείριση Πληροφορίας - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής

Τηλ : +30-2310-99-5685


vmarios@civil.auth.gr


Τελευταία Ενημέρωση: 22/3/2015