Χαρά Χαραλάμπους                        Hara Charalambous

 

 

 

 

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ


Ακ. Έτος 2015-2016

 

Η επίσημη σελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο https://elearning.auth.gr  

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Διδάσκουσα:               Καθ. Χαρά Χαραλάμπους 

Email:                        hara@math.auth.gr,

                                   http://users.auth.gr/hara/ 

 

Γραφείο:                    ΣΘΕ, 3ος όροφος, #7 

Τηλ.:                          2310-997934

 

Ώρες Διαλέξεων:       Τρίτη 11-12, Πέμπτη 10-12 Δ31

 

Αίθουσα Ασκήσεων: Δευτέρα 10-11, Μ0

 

 

 

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

Δακτύλιοι, Σώματα, Ακέραιες περιοχές, Υποδακτύλιοι και ομομορφισμοί δακτυλίων, Ιδεώδη και πράξεις ιδεωδών, Διαιρετότητα, MΚΔ, ΕΚΠ, Ευθέα γινόμενα δακτυλίων, Θεώρημα υπολοίπων του κινέζου, Ευκλείδιοι δακτύλιοι, πρώτα και ανάγωγα στοιχεία, ΔΚΙ, ΔΜΑ, Δακτύλιοι πολυωνύμων, Ανάγωγα πολυώνυμα πάνω από το Q,R,C, αλγεβρικά και υπερβατικά στοιχεία, Αλγεβρικές επεκτάσεις, ελάχιστο πολυώνυμο στοιχείου και κατασκευή σωμάτων.

 

 

 Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στο https://elearning.auth.gr  όπως και όλο το υπόλοιπο υλικό του μαθήματος.

 

  

Τα βασικά εγχειρίδια του μαθήματος είναι:

1.       Αλγεβρικές Δομές ΙI, Ε. Ψωμόπουλος, ΖΗΤΗ, 2010

2.      Μία Εισαγωγή στην   Άλγεβρα, Δ. Βάρσος, Δ. Δεριζιώτης, Γ. Εμμανουήλ, Μ. Μαλιάκας, Α. Μελάς, Ο. Ταλλέλη, ISBN: : 978-960-6706-37-0, ΣΟΦΙΑ, 2012

3.      Εισαγωγή στην Άλγεβρα, J. Fraleigh,  ISBN: 978-960-7309-71-6,  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

4.      Άλγεβρα, Δ. Μ. Πουλάκης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2015