aggliki_simaia.JPG
 


                                                                                                       

 

 

Γιώργος Σακαλλιέρος

                                                             

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Ιστορική Μουσικολογία με έμφαση στη Νεοελληνική Μουσική

του 19ου και του 20ου αιώνα

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο γραφείου: +30-2310-991840

E-mail: gsak@mus.auth.gr

 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ιστορία της νεοελληνικής μουσικής (επτανησιακή σχολή, εθνική σχολή, ελληνική πρωτοπορία πριν και μετά το 1945 – θεσμοί, πρόσωπα, ρεύματα, έργα)

Εφαρμογές θεωρίας και ανάλυσης σε έργα νεοελληνικής μουσικής

Ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής (με έμφαση στο 17ο αιώνα)

Ιστορική και αναλυτική επισκόπηση σε είδη και μορφές της δυτικής μουσικής (17ος-20ος αι.)

 

Κριτικές εκδόσεις έργων νεοελληνικής μουσικής (σεμινάριο)

 

 

 

Τίτλοι μαθημάτων

Νεοελληνική Μουσική (Γενική Ιστορική Επισκόπηση) (Υ)

Εισαγωγή στη Μορφολογία και Ανάλυση της Μουσικής (Υ)

Στοιχεία Τεχνικής Φούγκας (άσκ.) (Υ)

Μουσική Υφή/Θεωρητικά της Μουσικής (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, τονική σύνθεση) III - IV (άσκ.) (Υ)

Όψεις και στάδια της νεοελληνικής μουσικής πρωτοπορίας, πριν και μετά το 1945: ιστορική και αναλυτική επισκόπηση μέσω του έργου των Δ. Μητρόπουλου, Ν. Σκαλκώτα, Δ. Δραγατάκη και Γ. Χρήστου (Ε)

 

Όψεις και στάδια νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας: Γιάννης Κωνσταντινίδης (Ε)

 

Η οργανική μουσική του 17ου αιώνα (Ε)

 

Η Φούγκα ως είδος και ως τεχνική μουσικής σύνθεσης και η εξέλιξή της από τον 17ο ως τον 20ο αιώνα

 

Κριτικές εκδόσεις έργων Νεοελλήνων Συνθετών (Σεμινάριο)

 

 

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005)

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1996)

Δίπλωμα Σύνθεσης, Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (2004)

Δίπλωμα Κιθάρας, Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (1995)

Πτυχίο Φούγκας, Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (1995)

Πτυχίο Αντίστιξης, Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (1993)

Πτυχίο Αρμονίας, Εθνικό Ωδείο (1989).

 

Δημοσιεύσεις

 

Μονογραφίες

1. Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-84). Ζωή, έργο και συνθετικό ύφος (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010) [465 σελ.]

 

2. Dimitri Mitropoulos and His Works in the 1920s. The Introduction of Musical Modernism in Greece (Athens: Hellenic Music Centre, 2016) [416 σελ.]

 

Επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους

1. «Φύση, μεθοδολογία και τυπολογία της μουσικής ανάλυσης. Η αναλυτική σκέψη στο β΄ μισό του 20ου αιώνα», Πολυφωνία 3 (2003), 70-105.

 

2. «Λόγιες εκφάνσεις δημοτικού μέλους στο πέρασμα των χρόνων: το νανούρισμα ‘Άιντε κοιμήσου κόρη μου…’ από τον Bourgault-Ducoudray στον Σκαλκώτα», Πολυφωνία 7 (2005), 7-30.

 

3. «Εφαρμογές ανάλυσης σε έργα νεοελληνικής έντεχνης μουσικής με στοιχεία «εθνικής» ταυτότητας: κριτήρια, αισθητικές κατευθύνσεις, θεωρία και μεθοδολογία», στο: Κώστας Τσούγκρας (επιμ.), Μουσική Θεωρία και Ανάλυση – Μεθοδολογία και Πράξη. Πρακτικά Συμποσίου. 29/9 – 1/10/2006 (Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., 2006), 56-63.

 

4. «Η θέση της γυναίκας στην έντεχνη νεοελληνική μουσική δημιουργία (19ος – 20ος αι.). Μια ιστορική επισκόπηση», στο: Βασιλική Κοντογιάννη (επιμ.), Λόγος Γυναικών, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 26-28 Μαΐου 2006 (Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 2008), 443-453.

 

5. [σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Κυριακό], «Musical conception, para-musical events and stage performance in Jani Christou’s Strychnine Lady (1967)”, in: E. Cambouropoulos, R. Parncutt, M. Solomos, D. Stefanou, C. Tsougras (eds.), Musical Structure, Proceedings of the Fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM08) (Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 3-6 July 2008) - Ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών στην ιστοσελίδα http://web.auth.gr/cim08/

 

6. «Η όπερα Αδελφή Βεατρίκη (Sœur Bιatrice) του Δημήτρη Μητρόπουλου (1918): μουσική υφή, αισθητικές κατευθύνσεις και ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας», στο: Γιώργος Βλαστός (επιμ.), Πρακτικά συνεδρίου Ελληνική μουσική δημιουργία του 20ου αιώνα για το λυρικό θέατρο και άλλες παραστατικές τέχνες, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 27-29 Μαρτίου 2009 (Αθήνα: Σύλλογος οι Φίλοι της Μουσικής, 2009), 17-29.

 

7. «Γιάννης Κωνσταντινίδης ή Κώστας Γιαννίδης: Μια μουσική βιογραφία», στο: Λάμπρος Λιάβας, Νίκος Α. Δοντάς (επιμ.), Κώστας Γιαννίδης, Το Μικρόβιο του Έρωτα, Έντυπο αναλυτικό βιβλίο - πρόγραμμα της ομώνυμης παραγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αθήνα: Εθνική Λυρική Σκηνή, 2009), 17-23.

 

8. “Μιμητική αντίστιξη και τεχνικές φούγκας στο έργο των H. Purcell, G. F. Hδndel, J. Haydn και F. Mendelssohn-Bartholdy: ιστορική και αναλυτική επισκόπηση”, στο: Γ. Σακαλλιέρος, I. Φούλιας (επιμ.), Πρακτικά Συμποσίου Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn – τέσσερις επέτειοι (Θεσσαλονίκη: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.- University Studio Press, 2010), 101-126.

 

9. “Όψεις μουσικής αναχαρτογράφησης της Βαλκανικής Χερσονήσου, ως μέρους της νεότερης ευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας (19ος-20ος αιώνας)”, αναλυτική βιβλιοκριτική της έκδοσης: Katy Romanou (ed.), Serbian and Greek Art Music. A Patch to Western Music History, Intellect Books, Bristol-Chicago 2009», Πολυφωνία 16 (2010), 166-195.

 

10. “Aspects of neoclassicism within post-war Greek musical avant-garde: the violin concertos by Dimitri Dragatakis (1969), Yannis A. Papaioannou (1971) and Yorgos Sicilianos (1987)”, in: Costas Tsougras, Danae Stefanou and Kostas Chardas (eds.), Proceedings of the International Conference Beyond the Centres: Musical Avant-Gardes Since 1950 (Thessaloniki: Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, 1-3 July 2010) - Ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών στην ιστοσελίδα http://btc.web.auth.gr/

 

11. “Mitropoulos’ composing in the 1920s: into and out of the Second Viennese School boundaries”, διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στην ημερίδα με τίτλο Dimitri Mitropoulos: Der Dirigent – Der Komponist (Δημήτρης Μητρόπουλος: ο μαέστρος – ο συνθέτης), Ινστιτούτο Μουσικολογίας Πανεπιστημίου Βιέννης, 22 Οκτωβρίου 2011 - Ηλεκτρονική δημοσίευση του πλήρους κειμένου στην ιστοσελίδα http://www.dimitrimitropoulos.gr (σε επιμέλεια Απόστολου Κώστιου).

 

12. «Η Σονάτα για πιάνο op. 26 (1949) του Samuel Barber και η θέση της στην αμερικανική πιανιστική φιλολογία», στο: Γ. Σακαλλιέρος, I. Φούλιας (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Τρεις εποχές – Τέσσερις επέτειοι: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber (Αθήνα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011), 280-296. [έκδοση σε πλήρως επιμελημένη μορφή (e-book με ISBN) ηλεκτρονικών πρακτικών – δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, www.uoa.gr]

 

13. “Μεταβατικότητα ‘υφής’ και ‘ύφους’ της νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας από τον 19ο έως τα μέσα του 20ου αιώνα: ιστορική αναδρομή μέσω κριτικής αποτίμησης και των πρακτικών πηγών”, Μουσικολογία 20 (2011): 215-238.

 

14. «Το έτος 1928 του κ. Δ. Μητρόπουλου και το Concerto Grosso: όψεις μιας συνθετικής και καλλιτεχνικής μεταστροφής», στο: Ι. Φούλιας, Γ. Μπελώνης, Γ. Βλαστός & Τ. Κολυδάς (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου ‘Δημήτρης Μητρόπουλος – 50 χρόνια μετά...’ (Αθήνα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιου Πανεπιστημίου – εκδόσεις Orpheus, 2011), 114-135.

 

15. “Diverging from an established Greek musical nationalism: aspects of modernism in the works of Dimitri Mitropoulos, Nikos Skalkottas, Dimitrios Levidis and Harilaos Perpessas, during the 1920s and 30s”, Muzikologija 12 (Musicology 12, Journal of the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Arts and Sciences, 2012), 183-206.

 

16. «O Ελληνικός Χορός ως είδος έντεχνης νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας και μέσον έκφρασης «εθνικής» ταυτότητας, μέσα από συμφωνικά δείγματα γραφής των Π. Πετρίδη, Μ. Καλομοίρη, Ν. Σκαλκώτα και Γ. Κωνσταντινίδη», στο: Α. Σιώψη – Κ. Καρδάμης (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου Όψεις της ελληνικότητας στη μουσική, Τμήμα Μουσικών Σπουδων Ιονίου Πανεπιστημίου – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 5-7 Μαΐου 2006 (υπό έκδοση).

 

17. "Perspectives of the Athenian musical life, 1870-1940", in Katrin Stoeck & Gilbert Stoeck (eds.), Proceedings of the International Conference "Musik-Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen", Leipzig University (2008) (Leipzig: Gudrun Schroeder Verlag 2012), Band 4, 94-104.

 

18. “Εισαγωγή στη Νεοελληνική Μουσική – Ιστορική θεώρηση”, στο: Ε. Νίκα-Σαμψών (επιμ.), Εισαγωγή στη Μουσικολογία (Θεσσαλονίκη: Τμήμα Μουσικών Σπουδών – University Studio Press, υπό έκδοση).

 

19. «A decisive step to prewar Greek musical modernism: Dimitri Mitropoulos’ Ostinata for violin and piano (1926-27)», in: E. Nika-Sampson, G. Sakallieros, M. Alexandru, G. Kitsios, E. Giannopoulos (eds.), in Proceedings of the International Musicological Conference Crossroads: Greece as an international pole of musical thought and creativity (Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki – International Musicological Society, 2013), 725-742

 

20. «Η φούγκα στην όψιμη δημιουργική περίοδο του Beethoven», στο: Γ. Σακαλλιέρος, Κ. Χάρδας (επιμ.), Πρακτικά Ημερίδας Με αφορμή μια έκθεση… Ludwig van Beethoven (1770-1827) [υπό έκδοση σε πλήρως επιμελημένη μορφή (e-book με ISBN)].

 

21. "Γιάννης Κωνσταντινίδης - Κώστας Γιαννίδης: το ελληνικό τραγούδι στη δημιουργική πορεία ενός συνθέτη με δύο καλλιτεχικές ταυτότητες", Πολυφωνία 23 (2013), 54-89.

 

22. [σε συνεργασία με τον Θεόδωρο Κίτσο], "Ο θρήνος ταιριάζει στην Αριάδνη: μια συνεξέταση των lamenti της Αριάδνης των Monteverdi και Lawes", Πρακτικά Διατμηματικού Συμποσίου "Αρχαίοι μύθοι και μουσική δημιουργία", επιμ. Ι. Φούλιας και Θ. Κίτσος (Αθήνα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., 2014), 19-32.

 

23. "The Greek symphony (1900-1950): Oscillating Between Greek Nationalism and Western Art-Music Tradition", in Proceedings of the International Musicological Conference "The National Element in Music", ed. Nikos Maliaras (Athens: Faculty of Music Studies, University of Athens), 31-49.

 

24.-31. Οκτώ (8) λήμματα στο διεθνές αγγλόγλωσσο μουσικό λεξικό Grove Music Online (online εκδοχή του μουσικού λεξικού The New Grove II Dictionary of Music and Musicians), Deane Root (ed.), Oxford University Press, 2014:

  - «Asēmakopoulos [As(s)imakopoulos], Euangelos [Evangelos]»

  - «Astrinidēs [Astrinidis], Nikolaos [Nikos, Nicolaos]»

- «Fampas, Dēmētrēs [Fambas, Dimitris]»

  - «Constantinidis [Konstantinidis, Constantinides], Yannis [Giannis] [Giannidis, Kostas]»

  - «Kotsiōlēs, Kōstas [Cotsiolis, Costas]»

  - «Lalas, Dēmētrios [Dimitrios] (Stergiou)»

  - «Lialios, Dēmētrios [Dimitrios]»

  - «Zōē [Zoe, Zoi], Liza [Lisa, Elisabeth]»

 

32. «Γιώργος Σισιλιάνος - Δημήτρης Μητρόπουλος: μια σχέση φιλίας, εκτίμησης και αμφίδρομων επιδράσεων», στο Στ. Μεράκου - Β. Βράκα (επιμ.), Γιώργος Σισιλιάνος (1920-2005) - Επετειακό αφιέρωμα. Αθήνα: Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, 2016, 53-70.

 

33. «Η αλληλογραφία Δημήτρη Μητρόπουλου - Arnold Schoenberg (1945-1951): κριτική αποδελτίωση και σχολιασμός», στο Κ. Καρδάμης κ.α. (επιμ.), Πρακτικά 7ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015 (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας), 96-113.

 

34. «Η πρόσληψη της έντεχνης μουσικής στη μεσοπολεμική Αθήνα και οι ταυτότητές της: εθνικισμός, μοντερνισμός και ο διττός ρόλος του Δημήτρη Μητρόπουλου», στο Π. Συμεωνίδου κ.α. (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία, για την επέτειο 20 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 9-11 Οκτωβρίου 2015 (υπό έκδοση).

 

35. «Η μιμητική αντίστιξη στο έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου: ζητήματα υφής, επιδράσεων, αισθητικής και μουσικής γλώσσας», στο Κ. Χάρδας κ.α., Πρακτικά 8ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2016 (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας - (υπό έκδοση)

 

36. «Dimitri Mitropoulos in the 1920s: the pioneering steps of musical modernism in Greece», στο: Eva Mantzourani, Costas Tsougras, Petros Vouvaris (eds.), Perspectives of Greek Musical Modernism (Ashgate Studies in Theory and Analysis of Music After 1900 series), Routledge (Francis & Taylor Group) - (υπό έκδοση).

 

37. [σε συνεργασία με τον Κώστα Χάρδα] «Μusical modernism in Greece: An Overview», στο: Eva Mantzourani, Costas Tsougras, Petros Vouvaris (eds.), Perspectives of Greek Musical Modernism (Ashgate Studies in Theory and Analysis of Music After 1900 series), Routledge (Francis & Taylor Group) – (υπό έκδοση).

 

38. “The Symphonic Concerto for Piano and Orchestra (1935) by Manolis Kalomiris: Reaffirming the National-Ideal Topos Through the (Old) Western Canon”, New Sound International Journal of Music 54/vol. II (2019), 68-89.

 

 

 

Επιμέλεια εκδόσεων:

Γιώργος Σακαλλιέρος, Ιωάννης Φούλιας (επιμ.) Πρακτικά Συμποσίου Purcell, Handel, Haydn, Mendelssohn – τέσσερις επέτειοι (Θεσσαλονίκη: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.- University Studio Press 2010).

 

Γιώργος Σακαλλιέρος, Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου Τρεις εποχές – Τέσσερις επέτειοι: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber (Αθήνα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) [έκδοση σε πλήρως επιμελημένη μορφή (e-book με ISBN) ηλεκτρονικών πρακτικών – δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://musicology.mus.auth.gr/publications/].

 

Evi Nika-Sampson, Giorgos Sakallieros, Maria Alexandru, Giorgos Kitsios, Emmanouil Giannopoulos (eds.), Proceedings of the International Musicological Conference Crossroads: Greece as an international pole of musical thought and creativity (Thessaloniki: School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki – International Musicological Society, 2013) [έκδοση σε πλήρως επιμελημένη μορφή (e-book) ηλεκτρονικών πρακτικών: crossroads.mus.auth.gr].

 

Κώστας Χάρδας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης, Γιώργος Σακαλλιέρος, Ιωάννης Φούλιας,  Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις. Πρακτικά 8ου Διατμηματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας (Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2016) [έκδοση σε πλήρως επιμελημένη μορφή (e-book) ηλεκτρονικών πρακτικών, http://musicology.mus.auth.gr/publications/].

 

 

 Συνθετικό έργο:

1. ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

- Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα δωματίου (2019) (22΄)

- Sinfonia “...’22” (2004)  για μεγάλη ορχήστρα (28΄)

- Into Dance Movements (2004) για ορχήστρα (β΄ εκδοχή του αντίστοιχου έργου μουσικής δωματίου) (12΄)

- “...Autumn steps to C” (2006) για κιθάρα και ορχήστρα δωματίου (18΄)

- Εpistolē (2011) για ορχήστρα [2 2 2 2   2 2 1 0  timp., susp.cymb., sn.drum, tub.bells, glsp., xyl., chimes, harp, piano, strings] (13΄) 

 

2. ΓΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ

- Άγραφον (2004), καντάτα για δύο αφηγητές, χορωδία και ορχήστρα (πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Άγγελου Σικελιανού (25΄)

 

3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

- Passacaglia (2001), για φλάουτο, κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο (5΄)

- Polytonic Dance for three (2001) για βιολί, βιόλα, τσέλο (2΄)

- Σονάτα (2001), για βιολοντσέλο και πιάνο (13΄30΄΄)

- Intermezzo (2002), για φλάουτο και κιθάρα (2΄)

- Μικρή Σουίτα σε 3 μέρη (2002), για φλάουτο, κλαρινέτο και κιθάρα (8΄)

- Into Dance Movements (2002), για φλάουτο, κλαρινέτο, βιόλα, κοντραμπάσο, πιάνο και κρουστά. [Παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών – Workshops 2003]  (12΄)

- Lament for D. A string quartet (2003), για 2 βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο και μαγνητοταινία [Α΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης ‘στη μνήμη του Δημήτρη Δραγατάκη’ της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών –  2004] (13΄)

- Voces, in luce et silentio aeterna... (2009)  για κλαρινέτο, βιμπράφωνο, πιάνο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο (12΄)

- Eight Abstract Variations  (2011), για βιολοντσέλο και κιθάρα (8΄)

 

4. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

- «Του Μισσεμού…» (2001), για μεσόφωνο και ενόργανο σύνολο (φλάουτο πίκολο, αγγλικό κόρνο, βιόλα, άρπα και κρουστά) (6΄30'')

- «Μονόλογος στο σύντροφο…» (2002), για αφηγητή και ενόργανο σύνολο (φλάουτο, κλαρινέτο, άλτο σαξόφωνο, τρομπέτα, βιολοντσέλο, πιάνο και κρουστά). Ποίηση Γ. Ρίτσου (5΄)

- «Μ΄ ακούς;…» (2002), για μεσόφωνο και πιάνο. Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη (1΄30'')

- «Στον Παράδεισο…» (2002), για 4φωνη μικτή χορωδία. Ποίηση Οδ. Ελύτη (2΄)

- «Κάτω  στο γιαλό…» (2002) για 4φωνη μικτή χορωδία (2΄)

- «Μοίρα Κλειδούχος» (2003) για μεσόφωνο, όμποε ντ’ αμόρε, βιολοντσέλο και καμπάνες. Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη (4΄)

-  Τρία τραγούδια της μνήμης, των ανθρώπων... (2009), για τρίφωνη γυναικεία χορωδία a cappella, πάνω σε τρία ποιήματα της Κικής Δημουλά (11')

 

5. ΣΟΛΟ ΟΡΓΑΝΑ

- Σονατίνα (1995), για φλάουτο σόλο (9΄)

- Προσανατολισμοί (1998), για σόλο κιθάρα [Β΄ βραβείο στον Α’ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Σύνθεσης για κιθάρα – Εθνικό Ωδείο, Αθήνα 1998] (11΄)

- Τρία απλά κομμάτια (2001) για πιάνο (8΄)

- Επτά πρόσωπα για τη μοναξιά  (2004), παραλλαγές για πιάνο (10΄10'')

- Pause-S (2012) για πιάνο (10΄)

 

 

 

v   v   v

 

Giorgos Sakallieros, 2020]