Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Διευθυντής Καθηγητής Νικόλαος Συλλαίος

 

Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Ιστορικό

Υπηρεσίες

Ερευνα

Συνεργάτες

Επικοινωνία   

  

New!!! Summer School

  English

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Υπάρχουν περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ενώ υπάρχει και συμμετοχή σε ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα. Η έρευνα στοχεύει στις εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην πρόβλεψη της παραγωγής, αγροτικές στατιστικές, έλεγχος επιδοτήσεων, εκτίμηση των ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών, ανάπτυξη εμπειρικών συστημάτων για εφαρμογές στη γεωργία, κ.λπ.

Ανάλυση υδρολογικών λεκανών 

Τηλεπισκόπηση και GIS στην Εδαφολογική Χαρτογράφηση 

Εφαρμογή σταθμισμένων πολυκριτηρίων στην ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριών  

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

Γεωργία Ακριβείας

Εκτίμηση ζημιών των γεωργικών καλλιεργειών

Spatial models and multi-criteria queries for the analysis of geographic and soil data using geographic information systems

Erosion risk assessment and its impact in the agricultural environment using high resolution satellites and GIS

Application of geostatistical methods for spatial analysis of soil data

 
 
Στείλτε mail στο  silleos@agro.auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 23, 2005